Linkowanie statyczne biblioteki

0

Witam serdecznie.
Chciał bym uzyskać statyczne linkowanie biblioteki w ten sposób jak to robi unit midaslib.

{*******************************************************}
{                            }
{      Delphi Visual Component Library      }
{                            }
{ Copyright(c) 1995-2011 Embarcadero Technologies, Inc. }
{                            }
{*******************************************************}

{*******************************************************}
{        Static Midas Library          }
{*******************************************************}

unit MidasLib;

interface

implementation

uses Winapi.Windows, Winapi.ActiveX, Datasnap.DSIntf, System.Win.Crtl;

function DllGetDataSnapClassObject(const CLSID, IID: TGUID; var Obj): HResult; stdcall; external;

{$IFDEF CPUX86}
// Workaround for QC:95182 / RAID:283854
function GetMem2(Size: NativeInt): Pointer;
begin
 if Size = 0 then Inc(Size);
 GetMem(Result, Size);
end;
{$ENDIF CPUX86}

{$L midas.obj}
{$L bcd.obj}
{$IFDEF CPUX86}
{$R midas.res}
{$L cpprtl.obj}
{$ELSE}
{$R midas64.res}
{$ENDIF CPUX86}

initialization
 RegisterMidasLib(@DllGetDataSnapClassObject);
finalization
end.

Głównie chodzi o to aby funkcje w bibliotece dll zostały „zamieszczone” w exe a dystrybucja programu nie wymagała by dołączania biblioteki.

0

Dzięki za link ale to właśnie wiem, moje pytanie jest nieco inne... w jaki sposób tego dokonać dla biblioteki dll ze standardowymi wywołaniami stdcall ?

0

wloochacz może coś poradzisz...

0

Musisz mieć pliki .obj, z których zlinkowano DLL-kę. Gotowa DLL-ka nie wystarczy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0