ID3DXLine - grubość linii

0

Jak ustawić grubość linii dla ID3DXLine
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb174033%28v=VS.85%29.aspx
Zawsze mi się rysuje 1 piksel jakie bym nie ustawił ID3DXLine::SetWidth

// gdzieś tam na początku

 D3DXCreateLine( g_pd3dDevice , line);


   line._Begin;

    SetLength(lines,8);
    lines[0] := D3DXVector2(0,0);
    lines[1] := D3DXVector2(200,00);
    lines[2] := D3DXVector2(0,0);
    lines[3] := D3DXVector2(00,200);
    //
    lines[4] := D3DXVector2(pnl1.Width,0);
    lines[5] := D3DXVector2(pnl1.Width,200);
    lines[6] := D3DXVector2(pnl1.Width,0);
    lines[7] := D3DXVector2(pnl1.Width -200,0);


    //g_pd3dDevice.GetTransform(D3DTS_WORLD,M1);
    //D3DXMatrixPerspectiveFovLH( M1, D3DX_PI/4, 1.0, 0.3, 224.5 );


    line.SetPattern($ff00ff00);
    line.SetWidth(10);
    //line.DrawTransform(@lines[0], 2, M1, D3DCOLOR_COLORVALUE(0.9,0.2,0.7,1.0));
   line._End;

// rysowanie

 // Rozpoczynamy rysowanie
 if SUCCEEDED(g_pd3dDevice.BeginScene) then
 begin
    if line <> nil then
    begin
     line._Begin;
     line.Draw(@lines[0], 8, D3DCOLOR_COLORVALUE(0.9,0.2,0.7,1.0));
     line._End;
    end;
  g_pd3dDevice.EndScene;
 end;

 // Wyswietl BackBuffer na ekran
 g_pd3dDevice.Present(nil, nil, 0, nil);
0

SetWidth musi być poza blokiem _Begin/_End

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1