DELPHI - Czy idzie przesuwać rekordy w Strumieniach?

0

Witam,

type
  TDane = packed record
    Nazwa : String[255];
    //... reszta rekordu około 50zmiennych
  end;

var
   Dane : TDane;

Buduje sobie jakiś rekord i używając Plików Strumieniowych czy da się zrobić coś takiego by po wczytaniu samej Nazwy z rekordu TDane do Memo w ilości x rekordów tak by przesuwająć Nazwę (w góre, w dół, dodawać, usuwać) fizucznie całę rekordy SizeOf (Dane) przesuwać i usuwać wewnętrzne rekordu i wszystko wy się przesuwało w pliku strumienia, pamięci strumienia, lub bazie strumienia

1

Jeżeli rekord będzie „plain old data”, czyli bez żadnych wskaźników, klas, ani innych magicznych obiektów (ansistringi, tablice dynamiczne…) tylko zwykłe tablice i inne typy proste — to się da.

1

Cały rekord skłąda się z zmiennych typu String, Byte, Integer, Word

Może jakiś malutki przykładzik jak zacząć?

0

skłąda się z zmiennych typu String
Pod warunkiem że to będzie shortstring

 albo <code noframe>string

z określonym rozmiarem (sam shortstring

 jest tożsamy ze <code noframe>string[255]

).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1