Szukanie w tablicy i podświetlenie danego elementu

0

Witam,
chcę napisać program który wylosuje losowe liczby, przypisze do tablicy zapyta o jakąś liczbę, sprawdzi czy ta liczba jest w tablicy i na której pozycji, wypisze pozycje(mogą być więcej) i wyświetli ponownie elementu z tą lub tymi liczbami na inny kolor.
mój kod:
http://pastebin.pl/2952254aa8d3692f6f8fc402196a9eee

Wyszukiwanie działa, tylko jeżeli jest jakaś liczba np 2 razy to wyświetla 2 razy:

Wprowadz liczbe do sprawdzenia:
2
Element jest w zbiorze na pozycji:
20

Element jest w zbiorze na pozycji:
46

Z góry dziękuję za pomoc.

0

Ja widzę to tak (jeżeli dobrze zrozumiałem treść zadania):

program tablica;
Uses crt;

Type tab = Array[1..100] OF INTEGER;

Var i,j: integer;
  tab1: tab;
  co: integer;

begin
 Clrscr;
 Randomize;
 textcolor(6);
 writeln('Przed sortowaniem: ');
 writeln;
 for i:=1 to 100 do tab1[i]:= RANDOM(100);
 textcolor(1);
 for i:=1 to 100 do begin
  write(tab1[i]:3);
  if i mod 20 = 0 then writeln;
 end;
 textcolor(6);
 writeln;
 write('Wprowadz liczbe do sprawdzenia: ');
 readln(co);
 j:= 0;
 for i:= 1 to 100 do if tab1[i] = co then inc(j);
 writeln;
 case j of
  0: write('Elementu ', co, ' nie ma w zbiorze');
  1: write('Element ', co, ' jest w zbiorze na pozycji: ');
  else write('Element ', co, ' jest w zbiorze na pozycjach: ');
 end;
 for i:= 1 to 100 do
  if tab1[i] = co then write(i:3);
 writeln;
 textcolor(6);
 for i:=1 to 100 do begin
  if tab1[i] = co then textcolor(1);
  write(tab1[i]:3);
  textcolor(6);
  if i mod 20 = 0 then writeln;
 end;
 readln;
END.

PS. Nie wiem, o co chodzi z tym sortowaniem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1