Posiadam bibliotekę DLL podpisaną cyfrowo.
Jeśli użytkownik ją zmodyfikuje - podpis cyfrowy zostaje zniszczony.

Chciałbym teraz sprawdzić, czy podpis istnieje w DLL/EXE, a tym samym wiedzieć, czy ktoś manipulował przy pliku.