Socket i anulowanie wysyłania

0

Witam wszystkich userów. Pobrałem kod z tej strony odnośnie gniazd lecz mam problem. Co zrobić aby zamknąć klienta jak plik jest wysyłany?

Jak dam do Form1.Close procedure Client.Close to niestety w programie serwer wyświetla że klient zerwał połączenie lecz w tym kliencie wygląda jakby plik był wysyłany.

Aby zaprzeczyć tej sytuacji w Client.Close dałem że w label1 pojawia się słowo koniec

W procedurze wysyłania pliku dałem if sprawdzające, że jeśli koniec to nie wysyła i nie wyświetla głupot czyli danych że niby wysyła...

procedure TMainForm.SendFile(const FileName: String);
var  
 SrcF : File;
 RealSize : Integer; // realna odczytana wartosc z pliku
 Buffer : array[0..Count] of char; // bufor przesylanych danych
 TotalSize : Int64;
begin
 TotalSize := 0;
 AssignFile(SrcF, FileName);
 try
 { otwieramy plik zrodlowy i okreslamy jego rozmiar }
  Reset(SrcF, 1);
  lblProgress.Caption := 'Wysy?anie pliku...';
  ProgressBar.Max := FileSize(SrcF);

  if IsServer then
   Server.OnClientRead := RecievePercentage
  else Client.OnRead := RecievePercentage; 

  repeat
   if label1.caption <> 'koniec' then
   begin
   Application.ProcessMessages;
   Sleep(10);

   Seek(SrcF, TotalSize); // przesun na odpowiednia pozycje w pliku
  { tutaj nastepuje odczytanie 1 KB danych i przypisanie ich do bufora }
   BlockRead(SrcF, Buffer, SizeOf(Buffer), RealSize);

   if RealSize > 0 then // jezeli liczba odczytanych bajtow jest wieksza od zera...
   begin
   { wyslij pakiet... }
    if IsServer then
     Server.Socket.Connections[0].SendBuf(Buffer, RealSize)
    else Client.Socket.SendBuf(Buffer, RealSize);
    TotalSize := TotalSize + RealSize;
   end;
   end;
  until RealSize = 0;
 finally
  CloseFile(SrcF);
  progressbar.Position:=0;
  lblProgress.Caption := 'Plik wys?ano.';
 end;
end;

Lecz forma się nie zamyka i nie da się jej zamknąć:

Cały sens działania:
Form1.Close -> Client.Close -> Label1.Caption := 'koniec'; -> if jeśli koniec to nie powtarza pętli chodź jest powtarzana ale jej skutków nie widać :)

Co zrobić żeby to zdziałało czyli, żeby podczas wysyłania pliku od klienta do serwera po próbie zamknięcia okna (programu) klient program się wyłączył?

0

Pomoże ktoś mi rozwiązać ten problem? ;-(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0