DLL i Delphi

0

Biblioteka dll służy do komunikacji przez port COM z serownikiem PLC

Potrzebuje napisać w oparciu o tą bibliotekę program który by zczytywał dane ze sterownika PLC >> Biblioteka produkcji visilogic... "UnCmDrv1.dll"

przykład z basica excel'a...

Dim mComDriver     As UnCmDrv1.clsCommDriver
Dim WithEvents mTimer  As UnCmDrv1.clsTimer

Private Function prvOpenPort() As Boolean
Dim eComParam As tPC_CommSettings '<<<< zmienna z biblioteki dll

  'Create new instance of the Comm Driver Dll.
  Set mComDriver = New UnCmDrv1.clsCommDriver  '<< tutej mamy
utworzenie jak by klasy w zmiennej mComDriver

  'Configure the connection parameters.
  With eComParam
    .Baudrate = eBR_38400
    .DataBits = eDB_8
    .Parity = eP_None
    .StopBits = eSB_1
    .TimeOut = 500
    .Retries = 3
  End With
  mComDriver.Comm_Autodetect = True  ' na ktorej wykonujemy operacje :/
  mComDriver.ShowCommMessages = True

  'Opens the com.
  prvOpenPort = mComDriver.Comm_Open(Cells(5, 4), eComParam)

End Function

Tu pytanie jak coś podobnego zrobić w delphi ?

0

Wnioskuje ze cos w tym stylu :D :

uses UnCmDrv1;
var
mComDriver : clsCommDriver; // (lub TclsCommDriver w zaleznosci jak to wyglada w tej bibliotece)
WithEvents mTimer : clsTimer;

Function prvOpenPort(): Boolean;
var
eComParam : tPC_CommSettings;
begin
  //Create new instance of the Comm Driver Dll.

   mComDriver := TUnCmDrv1.clsCommDriver.Create(...);// tutaj strzelam :)
  //Configure the connection parameters.
  With eComParam do
  begin
    Baudrate := eBR_38400;
    DataBits := eDB_8;
    Parity := eP_None;
    StopBits := eSB_1;
    TimeOut := 500;
    Retries := 3;
  End;
  mComDriver.Comm_Autodetect := True; //na ktorej wykonujemy operacje :/
  mComDriver.ShowCommMessages := True;

  //Opens the com.
  prvOpenPort := mComDriver.Comm_Open(Cells(5, 4), eComParam)

End;
0

to jest ActiveX więc

 1. rejestrujesz ją w systemie przez regsvr32 nazwa_dll
 2. w delphi klikasz component\import active x controll
 3. szukasz ją na liście
 4. klikasz create unit

masz

0

zarejestrowałem dll w systemie ale nie mogę znaleźć "w delphi klikasz component\import active x controll"

Korzystam z Turbo Delphi... czy w tej wersji jest to możliwe?

0

musisz poszukać w menu czegoś jak import activex albo import type library czy czegoś podobnego

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1