Mam zapisany obraz kolorach szarości. Na zdjęciu przeważa kolor czarny i biały. Jak sprawdzić, do jakiego koloru należy dany piksel. Chodzi mi o to, żeby program mi powiedział, czy jakiś kolor pochodzi od czarnego czy białego. Chciałbym też, żeby umiał rozpoznać odcienie innych kolorów. Przykładowo kolor o składowych RGB 237 54 54 zakwalifikuje jako kolor czerwony.