Sortowanie komponentów według wartości Tag

Odpowiedz Nowy wątek
2009-06-18 22:00
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Witam. Nadal bawie się w tworzenie własnej gry "Kości" i dorobiłem sortowanie kostek według oczek.
Kostek jest jak widać w poniższym kodzie pięć i wylosowane na nich oczka mogą się powtarzać. No
i pytanie czy moiżna jakoś inacze je posortować? Ja tworzę tabliće, którą sortuję procedurą rosnąćo,
a później nazwy dodaje do StringListy. Póki co ważne, że działa ale może ktoś z Was ma jakiś pomysł
jak to uprościć. Używając samej pętli oraz tablicy. A może w ogóle inaczej. Prosiłbym o jakieś źródła.

const
 Ile_Kostek = 5;
 Odstep_Pomiedzy = 20;
var
 I, J : Byte;
 SL : TstringList;
 PozycjaX, PozycjaY : integer;
 TempArray : array[1..Ile_Kostek] of Byte;
begin
 for I := Low(TempArray) to High(TempArray) do
 begin
  Img := TImage(FindComponent(Image_Nazwa + IntToStr(I)));
  TempArray[I] := Img.Tag;
 end;
 SortujTabliceByte(TempArray);
 SL := TstringList.Create;
 for I := 1 to Ile_Kostek do
 begin
  for J := 1 to Ile_Kostek do
  begin
   Img := TImage(FindComponent(Image_Nazwa + IntToStr(J)));
   if (Img.Tag = TempArray[I]) and (Pos(Img.Name, SL.Text) = 0) then
   begin
    sL.Add(Img.Name);
    Break;
   end;
  end;
 end;
 PozycjaX := 10;
 PozycjaY := 20;
 for I := 0 to SL.Count - 1 do
 begin
  Img := TImage(FindComponent(SL[I]));
  Img.Left := PozycjaX;
  Img.Top := PozycjaY;
  PozycjaY := PozycjaY + Img.Height + Odstep_Pomiedzy;
 end;
 SL.Free;
end;

Pozostało 580 znaków

2009-06-18 23:47
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Ostatecznie poradzono mi na innym forum skorzystanie z obiektu TList. Tak też zrobiłem i teraz
Imagesy sortują się według swoich tagów. Oto kod jakby ktoś potrzebował czegoś podobnego.

const
 Ile_Kostek = 5;
 Image_Nazwa = 'Kostka';
 Odstep_Pomiedzy = 20;

 public
  Img : TImage;

function CompareTags(Item1, Item2: Pointer): Integer;
begin
 Result := TWinControl(item1).Tag - TWinControl(item2).Tag;
end;

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
 I : Byte;
 LT : TList;
 PozycjaX, PozycjaY : integer;
begin
 PozycjaX := 10;
 PozycjaY := 20;
 LT := TList.Create;
 for I := 1 to Ile_Kostek do
 begin
  Lt.Add(TImage(FindComponent(Image_Nazwa + IntToStr(I))));
 end;
 Lt.Sort(CompareTags);
  for I := 0 to LT.Count - 1 do
  begin
   with TImage((LT[I])) do
   begin
    Left := PozycjaX;
    Top := PozycjaY;
    PozycjaY := PozycjaY + Height + Odstep_Pomiedzy;
   end;
  end;
end;

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0