[delphi] prosty klient irc

0

Witam

Piszę sobie prostego klienta irc, beż żadnych opcji dawania opów itp, tylko do rozmowy.

Napisałem kod

połączenie do serwera

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 IdIRC1.Host := 'lublin.irc.pl';
 IdIRC1.Port := 6667;
 IdIRC1.Nick := edit2.text;

 try
  idIRC1.Connect;
 except
  if not idIRC1.Connected then
   begin
    ShowMessage('Cant Connect');
   end;
 end;
 button1.Enabled:=false;

end;

wejście na kanał

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 IdIRC1.Join('#pokoj');

end;
procedure TForm1.idirc1Connected(Sender: TObject);
begin
 Memo1.Lines.Add(' You are connected!');

end;
procedure TForm1.idirc1Raw(Sender: TObject; AUser: TIdIRCUser; ACommand,
 AContent: String; var Suppress: Boolean);
begin
 Memo1.Lines.Add('msg> '+aContent);

end;
procedure TForm1.idirc1Message(Sender: TObject; AUser: TIdIRCUser;
 AChannel: TIdIRCChannel; Content: String);
begin
 Memo1.Lines.Add('msg> '+Content);

end;

i wysyłanie wiadomosci

procedure TForm1.wyslijClick(Sender: TObject);
begin
 idIRC1.Say('#pokoj', test.Text);
  Memo1.Lines.Add(IdIRC1.Nick + ': '+tekst.Text);
  Edit1.Clear;
end;

Wszystko działa dobrze ale mam pewien problem, otóż gdy jest kilka osób na kanale i wysyłam wiadomość to u mnie się pojawia

nick: tekst wyslany

ale u pozostałych osób wyświetla się

msg> #pokoj : tekst wyslany

a chciałbym aby było wiadomo od kogo został wysłany tekst czyli nick osoby

i nie wiem jak to zrobić

Proszę o pomoc

0

Tu masz odp: idIRC1.Say('#pokoj', 'Nick>'+test.Text);

0

a faktycznie zrobiłem

idIRC1.Say('#pokoj', Idirc1.nick + '>'+test.Text);

Darkhog dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0