Mam pytanie. Jestem w sumie początkującym w delphi, ale większych problemów nie miewam, gdyż w przeszłości programowałem w Turbo Pascalu. Jednak mam problem. Mam zrobione mainmenu, ileś tam itemsów jako menu i każde ma po ileś itemsów. Jedno z pól nazwane Widok zawiera rodzaje dokumentów do wyświetlenia w DbGrid. W OnClick mam: 
set_widok((sender as TMenuItem).menuindex) a w procedurze set_widok następuje ustawienie filtrów tabeli, przypiszanie label.caption jako tytułu ((sender as TMenuItem).caption oraz ustawienie checked na true (przd tym oczywiście w pęetli od 0 do widok.count "wyczyszczenienie" wszystkich checked. I działa okey gdy używam MainMenu, jednak, gdy podepnę pod toolbar, to nie działa, są jakby wyzerowane indesy (widok.count jest równe zeru). Czy mogę prosić o pomoc ?

procedure TForm1.set_widok(n:integer);
{ustawia co wyświetlać na formie}
var i:byte;        
begin                 
 for i:=0 to widok.count-1 do widok.items[i].checked:=false;
 case n of
  0:begin 
   dbgrid1.visible:=false;
   dbgrid2.visible:=false;
   dbgrid3.visible:=false;
   scrollbox1.visible:=true;
   end;
 2..8,10..14:begin 
        if n in [2..8] then typ_dokumentu:=n-1 else typ_dokumentu:=n-2;
        dbgrid1.visible:=false;
        dbgrid2.visible:=false;
        dbgrid3.visible:=true;
        scrollbox1.visible:=false;
        filtr_dok;
        activecontrol:=dbgrid3;
       end;
 16:begin 
   dbgrid1.visible:=false;
   dbgrid2.visible:=true;
   dbgrid3.visible:=false;
   scrollbox1.visible:=false;
   activecontrol:=dbgrid2;
   end;
 17:begin
   dbgrid1.visible:=true;
   dbgrid2.visible:=false;
   dbgrid3.visible:=false;
   scrollbox1.visible:=false;
   activecontrol:=dbgrid1;
   end;
 end;
 widok[n].checked:=true;
 label0.caption:=widok[n].caption;
 formresize(form1);
end;