Mam taką procedurkę

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 WordApp: OLEVariant;
 nazwapliku: OleVariant;
 t,f:olevariant;

 FileName: OleVariant;
 FileFormat: OleVariant;
 zap : OleVariant;
begin
 wordapplication1.Connect;    //polaczenie z wordem
 wordapplication1.Visible:=false; //otwiera sie okno worda
 worddocument1.Connect;
 nazwapliku:=ExtractFilePath(Application.Exename) +'aa.doc';
 worddocument1.ConnectTo(WordApplication1.Documents.Open(nazwapliku, EmptyParam, t, f, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam,
                        EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, f));
                        //wczytanie dokumentu

 FileFormat := wdFormatRTF;
 FileName := ExtractFilePath(Application.Exename) + 'aaa.rtf';
 zap := false;
 worddocument1.SaveAs(FileName, FileFormat, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, EmptyParam, zap, EmptyParam, EmptyParam);

 WordApplication1.quit;
 WordApplication1.Disconnect;
 worddocument1.Disconnect;
end;

chcialbym przekonwertować .Doc do .rtf - ale pominąć wszsytkie obrazki z dokumentu worda - ma ktospomysł jak to zrobic?