Odczyt bazy danych -plik recordowy

0

Cześć. Proszę o pomoc ;-(

PROGRAM BAZA_STUDENTOW; {AUTOR: Przemyslaw Mackowski, gg:1624062}
{Program korzysta z pliku rekordowego}
USES CRT;

TYPE STUDENT = RECORD
        Nrindex : longint;
        Imie   : string[15];
        Nazwisko : string[40];
        Grupa  : string[10];
        Rok   : string[10];
        END;

VAR
  BAZA : FILE OF STUDENT;
 o  : STUDENT;

PROCEDURE DodajWpis;
  BEGIN
 ClrScr;
 Write('Nr indeksu: ');
 Read(o.Nrindex);
 write(baza,o);
 Write('Nr indeksu: ');
 Read(o.Nrindex);
 write(baza,o);

 END;

Procedure WyswietlWpis;
  BEGIN
 ClrScr;
 seek(baza,0);
 WHILE NOT EOF(baza) DO
   Begin
 Read(baza,o);
 WriteLn('Nr indeksuWYSWIETL: ',o.Nrindex);
   end;

 END;

BEGIN
Assign (baza,'baza.dat');
{$I-}Reset(baza);{$I+}
IF IOResult <> 0 THEN ReWrite(baza);

dodajWpis;
WyswietlWpis;

REPEAT UNTIL KEYPRESSED;
Close(baza);
END. 

tutaj wywala mi błąd:
WHILE NOT EOF(baza) DO
Begin
Read(baza,o);
jak by zaczynał szukać na końcu pliku
a przecież ustawiłem seek(baza,0); :(

pomóżcie.

0

może byś tak zaczął od tego jaki to błąd...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0