[Pascal] problem z wyswietlaniem posrtowanych elementow

0

siema mam problem z programem po napisaniu procedury na sortowanie nie wyswietla mi na ekranie posortowani uczniowie moze ktos wie jak mi <ort>pomóc</ort> ??

uses CRT;

type
   uczniowie = record
        imie  :string[20];
        nazwisko:string[25];
        srednia :real;
        miejsce : byte;
        end;
   plik=file of uczniowie;

LABEL powrot,koniec;
var

tablica : array [1..2] of uczniowie;
  temp : uczniowie;
uczen1,uczen2:uczniowie;
wybor:integer;
pom:boolean;
f:plik;
name:string;
procedure Wypelnij(var k:uczniowie);
begin
 WITH k do
  begin
   write('Podaj imie: ');
   readln(imie);
   write('Podaj nazwisko: ');
   readln(nazwisko);
   write('Podaj sredia: ');
   readln(srednia);
  end;
end;

procedure Wyswietl(k:uczniowie);
begin
 WITH k do
  begin
  writeln;
  writeln('Imie:    ',imie);
  writeln('Nazwisko:  ',nazwisko);
  writeln('srednia:    ',srednia);
  end;
end;

procedure ZapiszDoPliku(uczen1,uczen2:uczniowie;nazwa:string);
begin
assign(f,nazwa);
rewrite(f);
write(f,uczen1);
write(f,uczen2);
close(f);
end;

procedure CzytajZPliku(nazwa:string);
begin
assign(f,nazwa);
reset(f);
read(f,uczen1);
Wyswietl(uczen1);
read(f,uczen2);
Wyswietl(uczen2);
close(f);
end;

Procedure Sortuj;
var
uczen1,uczen2:byte;

begin
for uczen1:=1 to 2 do
  for uczen2:=uczen1+1 to 3 do
  if (tablica[uczen1].srednia<tablica[uczen2].srednia) then
  begin
    temp:=tablica[uczen1];
    tablica[uczen1]:=tablica[uczen2];
    tablica[uczen2]:=temp;
  end;
for uczen1:=1 to 2 do
  tablica[uczen1].miejsce:=uczen1;
end;

Begin
clrscr;
powrot:
writeln('Menu:');
writeln;
writeln('1.Wypelnij dane uczniow.');
writeln('2.Wyswietl dane dwoch uczniow.');
writeln('3.Zapisz do pliku');
writeln('4.Porownaj srednie uczniow');
writeln('5.Wyjscie');
writeln;
readln(wybor);
case wybor of
1:begin
 writeln('Podaj dane pierwszego ucznia :');
 Wypelnij(uczen1);
 writeln;
 writeln('Podaj dane drugiego ucznia :');
 Wypelnij(uczen2);
 pom:=true;
 goto powrot;
 end;
2:begin
 if (not pom)then
 begin
 writeln('Nalezy wypelnic dane przed ich wyswietlenie!Wybierz opcje (1)');
 readkey;
 clrscr;
 goto powrot;
 end
 else
 begin
 Wyswietl(uczen1);
 writeln;
 Wyswietl(uczen2);
 end;
 readkey;
 goto powrot;
 end;

3:begin
 writeln('Podaj nazwe');
 readln(name);
  ZapiszDoPliku(uczen1,uczen2,name);
  CzytajZPliku(name);
  readln;
 end;
4:begin
 writeln('Wyrzsza srednia ma :');
 Sortuj;       {<------------------------------------------tu powinno mi chyba posortowac wyswietlic a zamiast tego wylaczas mi sie}

 readln;
 end;

else goto koniec;
end;
koniec:
end.

z gory dzieki za pomoc ;]

0

popraw wcięcia, wywal GOTO, wyświetlanie musi być w pętli

0

lol <ort>przecieŻ</ort> wyswietlanie jest w ort! ;]

0

lol przecieŻ wyswietlanie jest w pentli

procedure Wyswietl(k:uczniowie);
begin
 WITH k do
  begin
  writeln;
  writeln('Imie:    ',imie);
  writeln('Nazwisko:  ',nazwisko);
  writeln('srednia:    ',srednia);
  end;
end;

begin
 Wyswietl(uczen1);
 writeln;
 Wyswietl(uczen2);
end;

Gdzie masz tą pętlę bo nie wiem? :|

Polecam też słownik ortograficzny.

0

moze byc taka :D?

Procedure Wyswietl;
var
  uczen1:Byte;
begin
for i:=1 to 18 do
if (tablica[uczen1].nazwa<>'') then
with tablica[uczen1] do
  begin
  writeln;
  writeln('Imie:    ',imie);
  writeln('Nazwisko:  ',nazwisko);
  writeln('srednia:    ',srednia);

end;
end;
0

To powinno działać :)

0

bardzo prosze wez mi to popraw bo mnie juz kur***a strzela ;]

Program Teams;
uses crt;
type
  uczen = record
        nazwa:string;
        imie  :string[20];
        nazwisko:string[25];
        srednia :real;
        miejsce : byte;

  end;
    plik=file of uczen;
var
  tablica : array [1..18] of uczen;
  temp : uczen;
    uczen1,uczen2:uczen;
    wybor:integer;
    pom:boolean;
    f:plik;

Procedure Wyswietl;
var
  i:Byte;
begin
for i:=1 to 18 do
if (tablica[i].nazwa<>'') then
with tablica[i] do
begin
  writeln('Imie: ',Imie);
    writeln('Nazwisko: ',Nazwisko);
    writeln('Srednia: ',Srednia);
  writeln('-------------------------------');
end;
end;

Procedure Sortuj;
var

i,j:byte;

begin
for i:=1 to 17 do
  for j:=i+1 to 18 do
  if (tablica[i].punkty<tablica[j].punkty) then
  begin
    temp:=tablica[i];
    tablica[i]:=tablica[j];
    tablica[j]:=temp;
  end;
for i:=1 to 18 do
  tablica[i].miejsce:=i;
end;

procedure Wypelnij(var k:uczen);
begin
 WITH k do
  begin
   write('Podaj imie: ');
   readln(imie);
   write('Podaj nazwisko: ');
   readln(nazwisko);
   write('Podaj sredia: ');
   readln(srednia);
  end;
end;

procedure ZapiszDoPliku(uczen1,uczen2:uczen;nazwa:string);
begin
assign(f,nazwa);
rewrite(f);
write(f,uczen1);
write(f,uczen2);
close(f);
end;

procedure CzytajZPliku(nazwa:string);
begin
assign(f,nazwa);
reset(f);
read(f,uczen1);
Wyswietl;
read(f,uczen2);
Wyswietl;
close(f);
end;

Begin
clrscr;
writeln('Menu:');
writeln;
writeln('1.Wypelnij dane uczniow.');
writeln('2.Wyswietl dane dwoch uczniow.');
writeln('3.Zapisz do pliku');
writeln('4.Porownaj srednie uczniow');
writeln('5.Wyjscie');
writeln;
readln(wybor);
case wybor of
1:begin
 writeln('Podaj dane pierwszego ucznia :');
 Wypelnij(uczen1);
 writeln;
 writeln('Podaj dane drugiego ucznia :');
 Wypelnij(uczen2);
 pom:=true;

 end;
2:begin
 if (not pom)then
 begin
 writeln('Nalezy wypelnic dane przed ich wyswietlenie!Wybierz opcje (1)');
 readkey;
 clrscr;
 end
 else
 begin
 CzytajZPliku;
 end;
 readkey;
 end;

3:begin
 writeln('Podaj nazwe');
 readln;
  ZapiszDoPliku;
  CzytajZPliku;
  readln;
 end;
4:begin
 writeln('Wyrzsza srednia ma :');
 Sortuj;
 wyswietl;
 readln;
 end;
end;
end.

z gory dzieki

0

wyrzsza
....
....pisze się troche inaczej ;-)
Mógłbyś troche dokładniej opisać problem?? Nie kompiluje się czy wyświetla jakieś krzaki czy jeszcze coś innego??

0

mam dysortografie wiec juz mozesz mnie nie poprawiac ;]
a problem jest taki ze wyswietla sie bledow strasznie duzo i gdy 1 poprawie to jakis nastepny sie wyswietla ;] czyli <ort>niechce</ort> sie kompilowac ;]

0

Słownik ortograficzny, Word, OpenOffice, FF 2.0 - wszystko to sprawdza pisownię. Jak napisałem w pierwszym poście. Popraw ten kod wizualnie, bo nie chce mi się tego bałaganu analizować. Wcięcia, wcięcia i jeszcze raz wcięcia.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0