[delphi] Jak zmienic ustawienia regionalne?

0

Mam w programie format daty w bazie ustawiony na rrrr-mm-dd
kiedy uruchamiam program na komputerze gdzie format daty ustawiony jest na
dd/mm/rrrr program pokazuje blad.
Czy daloby rade podczas uruchamiania programu zmeinic ustawienia regionalne
na rrrr-mm-dd a po zakonczeniu prgramu zmienic ja ponownie na poprzednia wartosc?

0

Witam.
Przy uruchamianiu pobierasz aktualny format daty potem zmieniasz na swój
a przy zamykaniu powracasz do pobranego wcześniej.

ShortDateFormat.
0

Trafił swój na swego :d

uses
 DateUtils, SysUtils;

function KonwertujDate(Data: string): integer;
var
 Format: string;
 Separ: char;
begin
 Separ  := DateSeparator;
 Format := ShortDateFormat;
 try
  DateSeparator   := '-';
  ShortDateFormat := 'dd-mm-yyyy';
  Result := DaysBetween(Now, StrToDate(Data));
 finally
  DateSeparator   := Separ;
  ShortDateFormat := Format;
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption := inttostr(KonwertujDate('1-9-2006'));
end;
0

dzieki sprawdzilo sie :] dziekuje.
nie ma to jak pomoc bumaDruma hahaha

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0