Lista kamer z biblioteki dll

0

procedura ma na celu wyświetlenie listy kamerek w comboboxie:

procedure TFormaUst.FormCreate(Sender: TObject);
var FolderName : string ;
  i : integer ;
  Interval, Tolerance, Ray, Percent : Word ;
  CameraName : String ;
begin
 reg := TRegIniFile.Create('\Software\RafalRutkowski\'+NAZWA_PROGRAMU);
 ActComp := reg.ReadString('Program','ActualComponent','') ;
 MonitName := reg.ReadString('Program', 'MonitName','') ;
 if not FileExists(MonitName)
  then exit ;
 //reg.WriteString('LogWriter', 'FileName', String(nazwa));
 ini := TINIFile.Create(MonitName);

 FolderName := ini.ReadString(ActComp,'Folder', '');
 drl.Directory := FolderName ;

 Interval := ini.ReadInteger(ActComp, 'Interval', 2) ;
 seInt.Value := Interval ;

 Tolerance := ini.ReadInteger(ActComp, 'Tolerance', 10) ;
 seTol.Value := Tolerance ;

 Ray := ini.ReadInteger(ActComp, 'Ray', 2) ;
 sePromien.Value := Ray ;

 Percent := ini.ReadInteger(ActComp, 'Percent', 8 ) ;
 seProc.Value := Percent ;

 CameraName := ini.ReadString(ActComp, 'CameraName','') ;

 Caption := 'Ustawienia - '+ ActComp ;

 fcbKamera.Clear ;

 SysDev:= TSysDevEnum.Create{(CLSID_VideoInputDeviceCategory)};

 //sysdev.SelectGUIDCategory(CLSID_VideoInputDeviceCategory);
 if SysDev.CountFilters > 0 then
  for i := 0 to SysDev.CountFilters - 1 do
  begin
   fcbKamera.Items.Add(SysDev.Filters[i].FriendlyName)

   {Device := TMenuItem.Create(Devices);
   Device.Caption := SysDev.Filters[i].FriendlyName;
   Device.Tag := i;
   Device.OnClick := OnSelectDevice;
   Devices.Add(Device); }
  end;
 fcbKamera.ItemIndex := 0 ;

end;

i działa. ale jak ładuje z dllki, to TSysDevEnu.create powoduje accessviolation. jak do listy modułów dorzucę dspack, to wyświetla notkę, że 'The SampleGrabber Filter is not available on this system.'. (dspack.pas linia 3212)

0

Po co było przyklejać ten watek, hę?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0