Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak czyścić wykres przed podaniem nowych danych?
coś takiego nie dziala..serie są jako Bar..
series[1].clear; tez nie dziala....

var s:TBarSeries ;
begin
s:=TBarSeries.Create(Self);
s.ParentChart:=Chart1;
s:=Chart1.Series[0] as TbarSeries;
s.Clear;
s:=Chart1.Series[1] as TbarSeries;
s.Clear;
s:=Chart1.Series[2] as TbarSeries;
s.Clear;
s:=Chart1.Series[3] as TbarSeries;
s.Clear;
end;