mam na formie richedit i ComboBox. w oncreate form mam taki kod:
var
mask: Word;
begin
mask := SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_GETEVENTMASK, 0, 0);
SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_SETEVENTMASK, 0, mask or ENM_LINK);
SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_AUTOURLDETECT, Integer(True), 0);
Form1.Caption := 'Express Text 1.3.2 - Nowy Dokument';
plik:='nowy';
RichEdit1.Modified := False;
ComboBox1.Items := Screen.Fonts;
Combobox1.Text:= richedit1.font.name;
end;
i dlaczego jak mam w combobox wszystki czcionki i chce napisać w richedit inną to się nie zmienia a kiedyś ten kod używałem i było dobrze??