tworzenie okna MDIChild z dll-ki

0

Mam taki problem: piszę program, który wykorzystuje biblioteki dll. Jedna z procedur w każdej dll-ce ma wyświetlać formę. Chciałbym zrobić tak, aby główny program miał styl formy fsMDIForm, a formy otwierane z dll-ek fsMDIChild.
ale podczas wykonywania procedury wyskakuje błąd: EInvalidOperation.

jak to zrobić poprawnie?

dzięx

0

dla przykładu podam przykładowe kody źródłówe :

library1.dpr:

library library1;

uses
Unit1,
Controls;

procedure PokazOkno(sender : TWinControl) ; stdcall ;
begin
TFormChild.Create(sender);
end;

exports
PokazOkno name 'Pokaz' ;

begin
end.

fragmenty głównego unitu:

(...)
procedure Pokaz(sender:twincontrol); stdcall external 'library1.dll' name 'Pokaz';
(...)
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//showmessage(sender.ClassName) ;
pokaz(Form1)
end;
(...)

unit1 to plik z formą importowaną z dll-ki

0

trzeba przekazać do dll i podmienić zmienną Application oraz Screen

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0