Sortowanie tekstu zawierającego liczby

Odpowiedz Nowy wątek
2006-12-17 16:44
0

Mam problem z sortowaniem np. takich danych:

abc2
abc11
abc10
abc1
abc100

po sortowaniu porównując elementy funkcją AnsiCompareText wygląda to tak:

abc1
abc10
abc100
abc11
abc2

Jak najłatwiej zrobić, żeby poprawnie sortowało?


Pozostało 580 znaków

2006-12-17 19:49
0

Ależ to jest poprawnie sortowane. Dla komputera liczba w stringu traktowana jest jak kolejna litera, która ma pozycję w alfabecie. Najprościej zastosować formatowanie typu abc001, abc010. Jak nie to trzeba napisać własna funkcję porównującą stringi.


<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

2006-12-17 20:23
0
Oleksy_Adam napisał(a)

Ależ to jest poprawnie sortowane. Dla komputera

A ja chcę żeby było sortowane po ludzku ;)

Oleksy_Adam napisał(a)

Najprościej zastosować formatowanie typu abc001, abc010.

Potrzebne mi to jest do sortowania listy plików, na których nazwy nie mam wpływu.

Oleksy_Adam napisał(a)

Jak nie to trzeba napisać własna funkcję porównującą stringi.

No właśnie zrobiłem funkcję dodającą zera przed liczbami podczas porównywania i działało, ale pytam czy jest jakiś bardziej optymalny i szybszy sposób?


Pozostało 580 znaków

2006-12-17 20:31
0
function max(s:Tstrings):integer;
 var
 buf,i:integer;
 begin
 buf:=strtoint(s.Strings[0]);
 for i := 1 to s.Count-1 do
 if buf< strtoint(s.Strings[i])then buf:=strtoint(s.Strings[i]);
 result:=buf;
 end;
 function min(s:Tstrings):integer;
 var
 buf,i:integer;
 begin
 buf:=strtoint(s.Strings[0]);
 for i := 1 to s.Count-1 do
 if buf> strtoint(s.Strings[i])then buf:=strtoint(s.Strings[i]);
 result:=buf;
 end;
procedure us(a:integer) ;
 var
 i:integer ;
 begin
 for i:= 0 to Form1.ListBox1.Items.Count-1 do
 if strtoint(Form1.ListBox1.Items.Strings[i]) = a then
 begin
 Form1.ListBox1.Items.Delete(i);
 break;
 end;
 end;
Function nazwa(S:string):string;
 var
 i:integer;
 buf:string;
 begin
 buf:='';
 for i:=1 to length(s)do
 if not(upcase(s[i]) in ['A'..'Z']) then buf:=buf+s[i];
 result:=buf;
 end;
function ist(s:Tstrings;a:integer):boolean;
var
i:integer;
begin
for i:=0 to s.Count-1 do
if strtoint(s.Strings[i]) = a then result:=true;
end;
procedure sort(s:Tstrings);
var i,min1,max1:integer;
z:string;

begin
z:='';

for i:=1 to length(s.Strings[0])do
 if (upcase(s.Strings[0][i]) in ['A'..'Z']) then z:=z+s.Strings[0][i];

for i:=0 to Form1.listbox1.Items.Count-1 do
Form1.listbox1.Items.Strings[i]:=nazwa(Form1.listbox1.Items.Strings[i]);

min1:=min(s);
max1:=max(s);
i:=min1;

repeat
if ist(s,i) then
begin
Form1.ListBox2.Items.Append(z+inttostr(i));
us(i);
i:= min1;
end
else
inc(i);
until i> max1;

end;

Nie wiem dlaczego nie moge w zmiennej s korzystać z np. S.Append(costam) dlatego musiałem skorzystać z dodatkowego listbox2 gdzie jest wklejone wszystko posortowane;
może ktoś mądrzejszy to poprawi..
P.S. wiem ze nie jestem specem od optymalizacji kodu ale działa :D


"Nie po to piszę programy żeby korzystać z cudzych"

Pozostało 580 znaków

2006-12-17 20:32
0

zaznaczam ze on on później wkleja każdemu elementowi to co było w pierwszym przed liczbą...to jest juz łatwo skorygować za pomoą tablicy w której będzie zapisane wszystkie przedrostki


"Nie po to piszę programy żeby korzystać z cudzych"

Pozostało 580 znaków

2006-12-17 21:48
Gumiś
0

Niedawno miałem podobny problem. Dopisałem tylko własną metodę porównującą. Jako parametr podajemy listę do przesortowania i A-Z lub Z-A :-)

Oleksy_Adam: Rozwiązaniem nie jest układanie danych pod algorytm tylko algorytmu pod dane [!!!]

function CheckValues(s1,s2:string;asc:boolean): boolean;
 function isNumber(s:char):boolean;
 begin
  Result:=true;
  if s in ['0'..'9'] then
   Result:=true
  else
   Result:=false;
 end;
 function getNumber(s:string;st:byte;var i:byte):integer;
 var
  k:integer;
  res : string;
 begin
  res:='';
  k:=st;
  while(k<=length(s)) do
   if isNumber(s[k]) then begin
    res:=res+s[k];
    inc(k);
    i:=k;
   end else break;
  k:=StrToInt(res);
  Result:=k
 end;
var
 i,j   : byte;
 c1,c2  : single;
 st1,st2 : byte;
 len,len2 : byte;
 t1,t2  : string;
begin
 i:=1;  j:=1;
 st1:=1; st2:=1;
 t1:=''; t2:='';
 if Length(s1)>Length(s2) then begin
  len:=Length(s2);
  len2:=Length(s1);
 end else begin
  len:=Length(s1);
  len2:=Length(s2);
 end;
 while(i<=len) do begin
  if isNumber(s1[i]) and isNumber(s2[i]) then begin
   c1:=getNumber(s1,st1,st1);
   c2:=getNumber(s2,st2,st2);
   if st1>st2 then i:=st1 else i:=st2;
   if c1>c2 then begin
    t1:=t1+'2';
    t2:=t2+'1';
   end else begin
    if c1<>c2 then begin
     t1:=t1+'1';
     t2:=t2+'2';
    end else begin
     t1:=t1+'1';
     t2:=t2+'1';
    end;
   end
  end else begin
   if s1[i]>s2[i] then begin
    t1:=t1+'2';
    t2:=t2+'1';
   end else begin
    if s1[i]<>s2[i] then begin
     t1:=t1+'1';
     t2:=t2+'2';
    end else begin
     t1:=t1+'1';
     t2:=t2+'1';
    end;
   end;
   inc(i);
   inc(st1);
   inc(st2);
  end;
 end;
 j:=i;
 for i:=j to len2 do begin
  if Length(s1)>Length(s2) then begin
   t1:=t1+'2';
   t2:=t2+'1';
  end else begin
   t1:=t1+'1';
   t2:=t2+'2';
  end;
 end;
 c1:=StrToFloat(t1);
 c2:=StrToFloat(t2);
 if asc then
  if c1>c2 then Result:=true else Result:=false
 else
  if c1<c2 then Result:=false else Result:=true;
end;

procedure SortList(var List:TStringList;asc:boolean);
var
 InPo,
 InSz : integer;
 tmp : string;
begin
 if asc then
  for InPo := 0 to List.Count-1 do begin
   tmp:=List[InPo];
   for InSz := InPo-1 DownTo 0 do begin
     if CheckValues(tmp,List[InSz],true) then
     List[InSz+1]:=List[InSz]
    else
     Break;
   end;
   List[InSz+1]:=tmp;
  end
 else
  for InPo := 1 to List.Count-1 do begin
   tmp:=List[InPo];
   for InSz := InPo-1 DownTo 0 do begin
     if not CheckValues(tmp,List[InSz],false) then
     List[InSz+1]:=List[InSz]
    else
     Break;
   end;
   List[InSz+1]:=tmp;
  end
end;

</delphi>

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0