[Pascal]Sortowanie prze kopcowanie

0

Mam do wykonania program ktorego zadaniem bedzie posortowac liczby metoda sortowania prze kopcowanie, program kompiluje sie poprawnie jednak w czasie wykonywania programu pascal sie zawiesza nie wiem gdzie moze lezec przyczyna. Prosze o pomoc w odnalezieniu bledu

program heap_sort;
uses crt;
type
  Wsk = ^TLiczba;
  TLiczba = record
       dane    : integer;
       lewy, prawy : Wsk;
       end;
const N = 20;
var
 d     : array[1..N] of integer;
 i,j,l,poz : integer;
  korzen, tmp, poprz, akt : Wsk;

 PROCEDURE WstawTabliceDoDrzewa(k : integer);
 begin
 l:=1;{odpowiada za przemienne wstawianie do prawej i lewej galezi}
{tworzenie drzewa}
 New(korzen); {pierwszy element}
 korzen^.dane:=d[1];
 korzen^.lewy:=nil;
 korzen^.prawy:=nil;

 for i := 2 to k do
 begin

{wstawiamy na wierzcholek}
  if d[i]>korzen^.dane then
  begin

      tmp:=korzen;
      New(korzen);
    korzen^.dane:=d[i];
   if l=1 then
   begin
    korzen^.lewy:=tmp;
      l:=0;
    end;
    if l=0 then
   begin
    korzen^.prawy:=tmp;
      l:=1;
    end;
   end ;
   if d[i]<=korzen^.dane then
   begin
   if l=1 then
   begin
    tmp:=korzen^.lewy;
    while d[i]<tmp^.dane do {szukam miejsca gdzie wstawic kolejny element po lewej}
    begin
      poprz:=tmp;
     tmp:=tmp^.lewy;
    end;
    New(akt); {wstawiam element}
    akt^.dane:=d[i];
    akt^.lewy:=tmp;
    akt^.prawy:=nil;
    poprz^.lewy:=akt;
    l:=0;
    write(i);
   end;
   if l=0 then
   begin
    tmp:=korzen^.prawy;
    while d[i]<tmp^.dane do   {szukam miejsca gdzie wstawic kolejny element po prawej}
    begin
      poprz:=tmp;
     tmp:=tmp^.prawy;
    end;
    New(akt); {wstawiam element}
    akt^.dane:=d[i];
    akt^.prawy:=tmp;
    akt^.lewy:=nil;
    poprz^.prawy:=akt;
    l:=1;
   end;
 end;end;
 end;{koniec procedury wstawiania do drzewa}

 PROCEDURE WstawDrzewoDoTablicy(wstawiany:Wsk);
  begin
    d[poz]:=wstawiany^.dane;
    poz:=poz+1;
    if wstawiany^.lewy<>nil then
     WstawDrzewoDoTablicy(wstawiany^.lewy);
    if wstawiany^.prawy<>nil then
     WstawDrzewoDoTablicy(wstawiany^.prawy);
    dispose(wstawiany);
 end;{koniec wstawiania drzewa do tablicy}
 begin
 clrscr;
 writeln;
 writeln('Przed sortowaniem:'); writeln;

{wstawianie elementów losowych do tablicy}
 randomize;
 for i := 1 to N do
 begin
  d[i] := random(100); write(d[i] : 4);
 end;
 for j:=0 to N-1 do {czesc odpowiedzialna za sortowanie}
 begin
  WstawTabliceDoDrzewa(N-j); {wstawiam N-j pierwszych elementów do drzewa reszta jest juz posortowana}
  poz:=1;
  write(j);
  d[N-j]:=korzen^.dane; {wstawiam najwyzszy element z wierzcholka drzewa na poczatek posortowanej czesci tablicy}
  if korzen^.lewy<>nil then
     WstawDrzewoDoTablicy(korzen^.lewy);{wstawiam lewa czesc drzewa z powrotem do tablicy}
    if korzen^.prawy<>nil then
     WstawDrzewoDoTablicy(korzen^.prawy);{wstawiam prawa czesc drzewa z powrotem do tablicy}
    dispose(korzen);
 end;
end;

 writeln('Po sortowaniu:'); writeln;
 for i := 1 to N do write(d[i] : 4);
 readln;
 writeln;
 writeln('Nacisnij Enter...');
 readln;
end.
0

A po co to drzewo? Jak już zasadziłeś drzewo, to niech będzie z gatunku BST, raz przenieś do niego wszystko, następnie w odpowiednim porządku (in-order) przenieś do tablicy i będzie posortowana.
Idea kopcowania jest inna, zapytaj choćby Wiki, poczytasz po polsku, a jeszcze lepiej po angielsku. Robi się to w miejscu, bez przeprowadzek do rozrastającego się lasu dziwnych drzew. Sprawdź ile razy robisz NEW, a ile DISPOSE.
Napisałeś, że Pascal się zawiesza, myślę, że nie Pascal ale cały komputer. Tak to bywa w pierwszych bojach z wskaźnikami.

Tu jest za słaby warunek: WHILE D[i] < TMP^.DANE DO, bo skąd pewność, że TMP wskazuje cokolwiek? Po coś w końcu używałeś NIL.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0