Kilka plików w jednym pliku

Odpowiedz Nowy wątek
2006-12-10 17:50

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Jak w temacie. Powiedzmy, ze mam kilka obrazków w JPG, dzwięków i siatek 3DS i chciałbym je zapisać w jednym pliku, a potem odczytać za pomocą strumieni. Jest na to jakiś sposób? [???]


Pozostało 580 znaków

2006-12-10 18:05

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

oczywiście, że jest

Można to zrobić np. tak:

Zapisujesz do pliku tablicę np. array [0..25] of LongWord;
Element [0] będzie przechowywał informację o ilości plików znajdujących się w "bazie". Elementy [1..25] bedą przechowywały kolejne offstey położeń plików, po to aby móc je swobodnie wywoływać. Za tą tablicą dajesz już tylko pliki i po kłopocie.

// odczyt np. 19 pliku
AssignFile(F, '....');
Reset(F, 1);
Seek(F, Offsety[19]);
BlockRead(F, Bufor, Offsety[20]-Offsety[19]);

Mozna też użyć klasy TFileStram. Jak by co to pisz na gg. Nic nie stoi na przeszkodzie aby tablica info w pliku była rekordem, dodatkowo przechowującym nazwy plików.


<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

2006-12-11 01:36

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

zamiast kombinować jak koń pod górkę zainteresuj się strumieniami i poszukaj bo podawałem nawet dokładny kod jak zapisać i potem odczytać jpega i text chyba do jednego pliku


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2006-12-11 14:20

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

OLDFILE:=TFileStream.Create(sciezkapliku,fmOpenRead); //Plik źródłowy
NEWFILE :=TFileStream.Create(sciezkapliku2,fmOpenReadWrite); //Plik docelowy, musi istniec najlepiej stworzyc go gdzies wczesniej procedura rewrite, lub TFileStream.Create(sciezkapliku2,fmCreate);
NEWFILE.position:=NEWFILE.size

daneplikow.sposobdzielenia := 1024 //- tu musisz zapamietac ile bajtów pobierasz zeby potem przywrócic plik
daneplikow.rozmiarpliku:=OldFile.Size;
daneplikow.nazwapliku='Nazwa pliku'

// Proponuje daneplikow zapisac w jakims pliku rekordowym

daneplikow.liczbaoperacji:= (OldFile.Size div daneplikow.sposobdzielenia)
daneplikow.rozmiarosbuf:= (OldFile.Size mod daneplikow.sposobdzielenia)

for i:=1 to daneplikow.liczbaoperacji do
begin

             SetLength(Buffer,daneplikow.sposobdzielenia);
             oldfile.Read(Buffer[0],daneplikow.sposobdzielenia);
             newfile.Write(Buffer[0] ,daneplikow.sposobdzielenia);
             end;

oldfile.Read(Buffer[0],daneplikow.rozmiarosbuf);
newfile.Write(Buffer[0],daneplikow.rozmiarosbuf);

FreeAndNil(NewFile);
FreeAndNil(OldFile);

write(Plikzdanymi,daneplikow);

I po krzyku analogicznie robisz wyodrebniacza :)

Pozostało 580 znaków

2006-12-18 20:29

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Sorki za późną odpowiedź, ale mialem troche szkoły.

Misiekd napisał(a)

(...) poszukaj bo podawałem nawet dokładny kod jak zapisać i potem odczytać jpega i text chyba do jednego pliku

Gdybym to znalazł to nie było by tematu [glowa]

A wracając do tematu, to napisałem takie dwa programiki:

 1. Zapisywanie do jednego pliku: (podam tylko procedure, która zbiera pliki z listbox'a i zapisuje do pliku o nazwie w Edit1.Text):

  procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
  const
  sposobdzielenia = 1024;
  var
  wynik: TFileStream;
  inne: array of TFileStream;
  licznik, l2: integer;
  temp1: integer;
  temp2: int64;
  s: ShortString;
  buffer: array of Char;
  dl, ilosc: integer;
  begin
  if (ListBox1.Items.Count = 0) then
  raise Exception.Create('Nie wybrano plików');
  wynik := TFileStream.Create(edit1.Text, fmCreate);
  SetLength(inne, ListBox1.Items.Count);
  temp1 := ListBox1.Items.Count;
  wynik.Write(temp1, SizeOf(temp1));
  for licznik := 0 to ListBox1.Items.Count - 1 do
  begin
  inne[licznik] := TFileStream.Create(ListBox1.Items.Strings[licznik], fmOpenRead);
  temp2 := inne[licznik].Size;
  wynik.Write(temp2, SizeOf(temp2));
  s := ExtractFileName(ListBox1.Items.Strings[licznik]);
  wynik.Write(s, SizeOf(s));
  end;
  for licznik := 0 to ListBox1.Items.Count - 1 do
  begin
  ilosc := inne[licznik].Size div sposobdzielenia;
  dl := inne[licznik].Size mod sposobdzielenia;
  for l2 := 0 to ilosc do
  begin
   SetLength(buffer, sposobdzielenia);
   inne[licznik].Read(buffer[0], sposobdzielenia);
   wynik.Write(buffer[0], sposobdzielenia);
  end;
  inne[licznik].Read(buffer[0], dl);
  wynik.Write(buffer[0], dl);
  inne[licznik].Free;
  end;
  
  wynik.Free;
  end;
 2. Wyodrębniacz:

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  const
  sposobdzielenia = 1024;
  var
  strumien: TFileStream;
  licznik, ile, l2: integer;
  rozmiary: array of int64;
  nazwy: array of Shortstring;
  pliki: array of TFileStream;
  ilosc, dl: integer;
  buffor: array of char;
  begin
  if not (FileExists(edit1.Text)) then
  raise Exception.Create('Nieodnaleziono pliku!');
  strumien := TFileStream.Create(Edit1.Text, fmOpenRead);
  strumien.Read(ile, SizeOf(ile));
  SetLength(rozmiary, ile);
  SetLength(nazwy, ile);
  for licznik := 0 to ile - 1 do
  begin
  strumien.Read(rozmiary[licznik], SizeOf(rozmiary[licznik]));
  strumien.Read(nazwy[licznik], SizeOf(nazwy[licznik]));
  ListBox1.Items.Add(nazwy[licznik]);
  end;
  SetLength(pliki, ile);
  for licznik := 0 to ile - 1 do
  begin
  pliki[licznik] := TFileStream.Create(Edit2.Text + nazwy[licznik], fmCreate);
  dl := (rozmiary[licznik] mod sposobdzielenia);
  ilosc := (rozmiary[licznik] div sposobdzielenia);
  if (ilosc > 0) then
  for l2 := 1 to ilosc do
  begin
   SetLength(buffor, sposobdzielenia);
   strumien.Read(buffor[0], sposobdzielenia);
   pliki[licznik].Write(buffor[0], sposobdzielenia);
  end;
  strumien.Read(buffor[0], dl);
  pliki[licznik].Write(buffor[0], dl);
  pliki[licznik].Free;
  end;
  strumien.Free;
  nazwy := nil;
  rozmiary := nil;
  ShellExecute(application.Handle, 'open', PChar(Edit2.Text), nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
  end;

  I jest jeden problem, a mianowicie po "wypakowaniu" plików tylko pierwszy jest zapisany prawidłowo, a kolejne już nie. Ich rozmiary są dokładnie takie same jak u źródeł. Ma kto jakiś pomysł?


Pozostało 580 znaków

2006-12-19 03:05

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

POKASUJ SWOJE DUPLIKATY!!

zapis

var
 InS, OutS: TFileStream;
 i, Len: Integer;
 FName: string;
begin
 OutS := TFileStream.Create('Out name', fmCreate); //stworzenie wyjściowego
 try
  for i := 0 to ListBox1.Items.Count - 1 do
  begin
   InS := TFileStream.Create(ListBox1.Items.Strings[licznik], fmOpenRead); //odczytanie pliku
   try
    FName := ExtractFileName(ListBox1.Items.Strings[licznik]); //pobranie nazwy pliku
    Len := Length(FName); //pobranie długości nazwy
    OutS.Write(Len, SizeOf(Len)); //zapisanie długości nazwy
    OutS.Write(Pointer(FName)^, Len); //zapisanie nazwy
    OutS.Write(InS.Size, SizeOf(InS.Size)); //zapisanie długości pliku
    OutS.CopyFrom(InS, 0); //zapisanie pojedyńczego pliku do "archiwum"
   finally
    FreeAndNil(InS);
   end;
  end;
 finally
  FreeAndNil(OutS);
 end;
end;

odczyt

var
 InS, OutS: TFileStream;
 Len: Integer;
 Size: Int64;
 FName: string;
begin
 InS := TFileStream.Create('In name', fmOpenRead); //otwarcie "spakowanego" pliku
 try
  while InS.Position < InS.Size do
  begin
   InS.Read(Len, SizeOf(Len); //odczytanie długości nazwy
   SetString(FName, nil, Len); //przygotowanie bufora do odczytania nazwy
   InS.Read(Pointer(FName)^, Len); //odczytanie nazwy
   InS.Read(Size, SizeOf(Size); //odczytanie wielkości pliku
   OutS := TFileStream.Create(FName, fmCreate); //stworzenie pliku
   try
    OutS.CopyFrom(InS, Size); //przekopiowanie pojedyńczego pliku
   finally
    FreeAndNil(OutS);
   end;
  end;
 finally
  FreeAndNil(InS);
 end;
end;

pisane z palca, ale na 99,9% będzie działać

dodatkowo przy użyciu ZLibEx możesz pakować "w locie" dodawane pliki i rozpokowywać je przy wyodrębnianiu. ZLibEx działa na strumieniach więc nie powinno być problemów


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2006-12-19 18:45

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

Kilka poprawek i działa. Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. [browar]


Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0