IBBackupService

0

gdy drugi raz wykonuje backup w aplikacji wywala komunikat "multiple sources or destinations specified" procedura ktora wykonuje backup jest zgodana z helpem

with IBBackupService1 do
begin
ServerName := 'Poulet';
LoginPrompt := False;
Params.Add('user_name=sysdba');
Params.Add('password=masterkey');
Active := True;
try
Verbose := True;
Options := [NonTransportable, IgnoreLimbo];
DatabaseName := 'c:\interbase\examples\database\employee.gdb';
BackupFile.Add('c:\temp\employee1.gbk');

 ServiceStart;
 While not Eof do
  Memo1.Lines.Add(GetNextLine);
finally
 Active := False;
end;

end;

0

za drugim razem masz już dwa c:\temp\employee1.gbk, za trzecim trzy itd. Przed
BackupFile.Add('c:\temp\employee1.gbk');
daj
BackupFile.Clear;

0

Dzięki mam jeszcze jedno pytanie ale związku z IBRestoreService jak robie
with IBRestoreService1 do
begin
ServerName := 'Poulet';
LoginPrompt := False;
Params.Add('user_name=sysdba');
Params.Add('password=masterkey');
Active := True;
try
Verbose := True;
Options := [Replace, UseAllSpace];
PageBuffers := 3000;
PageSize := 4096;
DatabaseName.Add('c:\interbase\tutorial\tutorial.gdb');

 BackupFile.Add('c:\interbase\tutorial\backups\tutor5.gbk');
 ServiceStart;
 While not Eof do
  Memo1.Lines.Add(GetNextLine);
finally
 Active := False;
end;

end;
wyświetla się "lock time-out on wait transaction object jakas baza is in use could not drop database jakas baza (database might be in use)" co jest grane

0

najprawdopodobniej ktoś jest podłączony do bazy

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0