mam komponent indy idHTTP oraz jeden button

kod jest prosty:

 var
 Input, OutPut : TStringStream; // stworzenie STRINGA
begin
    Input := TStringStream.Create('');
    Output := TStringStream.Create('');
    //Form1.send.Post('http://pajacyk.pl',Input, Output);  // 1 
    //Form1.send.Post('http://www.plusgsm.pl',Input, Output); // 2
    Input.Free;
    Memo1.text := output.DataString;
    output.free;
end

kiedy linijka oznaczona 1 jest aktywna wyskakuje blad 405 method not allowed
natomiast linijka nr 2 jak bedzie zamiast linijki 1 to jest ok ?
O co chodzi z ta metoda ?