Witam. Pisze gre 'pong' w <ncurses.h> i mam problem z obsluga 'pileczki' i 'paletki'.
Nie moge napisac(nie wiem czy dobrze sie za to zabralem) zeby pileczka sobie latala po boisku i zebym mogl w tym czasie swobodnie poruszac paletką(ami). W tym co napisalem pileczka przesuwa sie dopieor po tym jak nacisne klawisz klawiatury.

oto moje wypociny [czesc]:

#include <ncurses.h>

/* czesc programu z pilka, kreskami i paletka. Pilka nie lata sama(jest uzalezniona od paletki) */

int main() {
    WINDOW * pilka;
    WINDOW * gorna_linia;
    WINDOW * dolna_linia;
  WINDOW * paletka1;

  int i,x, y, c;

    initscr();
    i = 12;
  noecho();
    pilka = newwin(1, 1, i, i);
    gorna_linia=newwin(1,130,5,12);
    dolna_linia=newwin(1,130,45,12);
  paletka1 = newwin(5, 1, 5, 11);

  wprintw(paletka1, "|||||||||||");
    wprintw(pilka,"*");
  wprintw(gorna_linia,"------------------------------------------------------");
  wprintw(dolna_linia,"------------------------------------------------------"); 
  keypad(paletka1, TRUE); 
  while(i < 45) { 
        i++;
        mvwin(pilka, i, i);
        touchwin(stdscr); touchwin(gorna_linia);touchwin(dolna_linia);touchwin(paletka1);
        refresh();
        wrefresh(gorna_linia); wrefresh(dolna_linia); wrefresh(pilka);wrefresh(paletka1);    
    if (c = wgetch(paletka1)) {
      if (c == KEY_UP) {
      getbegyx(paletka1, y, x);
      y--;
      mvwin(paletka1, y, x);
    } else if (c == KEY_DOWN) {
      getbegyx(paletka1, y, x);
      y++;
      mvwin(paletka1, y, x);
    }    
     wrefresh(gorna_linia); wrefresh(dolna_linia); wrefresh(pilka);wrefresh(paletka1);
    doupdate();
    } 
  usleep(100000);
    }
  delwin(paletka1);
    delwin(gorna_linia);
    delwin(dolna_linia);
    delwin(pilka);
    endwin();
    return 0;
}

jak to poprawic ?