Skleciłem oto coś takigo:

WAVEFORMATEX  WaveFormat;   // (1
HWAVEIN     WaveHandle;   // (2
WAVEHDR     WaveHeader;   // (3
char*      Buffer = NULL;  // (4
unsigned int  BufferSize = 0; // (5

unsigned short Channels     = 2;    //kanałów: 1-mono, 2-stereo
unsigned long  SamplesPerSecond = 22050;  //iloc probek na sekunde
unsigned short BitsPerSample  = 8;    //rozmar probki
unsigned long  RecordSeconds  = 10;   //dlugosc nagrania

WaveFormat.wFormatTag   = WAVE_FORMAT_PCM;
WaveFormat.nChannels    = Channels;
WaveFormat.nSamplesPerSec = SamplesPerSecond;
WaveFormat.wBitsPerSample = BitsPerSample;
WaveFormat.nAvgBytesPerSec = SamplesPerSecond * Channels;
WaveFormat.nBlockAlign   = (Channels*BitsPerSample)/8;
WaveFormat.cbSize     = 0;

int Res = waveInOpen(&WaveHandle, WAVE_MAPPER, &WaveFormat, 0, 0, WAVE_FORMAT_QUERY);

BufferSize = RecordSeconds * (BitsPerSample / 8) * SamplesPerSecond * Channels;
Buffer = new char [BufferSize];

WaveHeader.dwBufferLength = BufferSize;
WaveHeader.dwFlags     = 0;
WaveHeader.lpData     = Buffer;

Res = waveInPrepareHeader(WaveHandle, &WaveHeader, sizeof(WAVEHDR));
if(Res){/*komunikat o błędzie*/; if(Buffer) delete Buffer;}

Res = waveInAddBuffer(WaveHandle, &WaveHeader, sizeof(WAVEHDR));
waveInClose(WaveHandle); 

OK, i teraz chce z tego wyciągnąć VU meter. Dokładniej mówiąc skleiłem ten kod na podstaie tego artu:
http://4programmers.net/article.php/id=577

<ort>Pominołem </ort>oczywiście funkcje nagrywania do pliku jak tam dokładniej jest opisane, bo mi chodzi przcież o wyciągnięcie dźwięku z kanału, jak np. odpale winampa....więc poprostu nie wiem jak meter <ort>z tąd</ort> wyciągnąć.... Prosze ;( , czy ktoś mi może pomóc jej bo ja się męcze i męcze, chyba jestem za mało inteligentny na programowanie... ;(