Borland Compiler

0

Jakie powinny być parametry wywołania ilink32.exe aby zlinkować prostą aplikację konsolową?

0

jest narescie znalazlem:P
http://www.januszg.hg.pl/bcc55/parametry_ilink32.html

jak ten link nie dziala to mam go offline na kompie
to sie zglaszajcie do mnie bo tego jest duzo
a nie chce zasmiecac

a co tam:P
(oczywiscie ogonki krzacza :P)

Używanie ilink32

Ilink32 to linker przyrostowy, który wymaga następuj?cych parametrów: ILINK32 [@respfile][options] startup myobjs, [exe], [mapfile], [libraries], [deffile], [resfile]
Polecenia w nawiasach s? opcjonalne (ale przecinki są wymnagane!). Oto ich znaczenie:

 • [@respfile] - plik tekstowy ASCII zawieraj?cy listę poleceń i opcji dla linkera
 • [options] - opcje linkera np. dotycz?ce rodzaju tworzonego pliku (.EXE, .DLL), opcje należy poprzedzać znakiem / lub -
 • myobjs - pliki OBJ konieczne do utworzenia programu, domy?lne rozszerzenie .OBJ
 • [exe] - nazwa tworzonego pliku (.EXE, .DLL), podanie rozszerzenia nie jest obowi?zkowe, w przypadku braku tego parametru utworzony plik EXE otrzyma nazwę pierwszego podanego pliku .OBJ
 • [mapfile] - nazwa pliku .MAP, przy braku parametru plik przyjmie nazwę tak? jak plik wykonywalny
 • [libraries] - biblioteki (.LIB) doł?czane do programu, w przypadku aplikacji wykorzystuj?cych WIN API trzeba doł?czyć IMPORT32.LIB, trzeba także doł?czyć biblioteki startowe: cw32?.lib
 • [deffile] - moduł z definicjami dla pliku wykonywalnego WIN (.DEF), przy braku tego pliku, trzeba zastosować parametr /Twe lub /Twd aby linker użył definicji domy?lnych
 • [resfile] - plik ze skompilowanymi zasobami (.RES) do doł?czenia do pliku wykonywalnego

Wykaz parametrów ilink32

Poniższy opis parametrów linkera pochodzi z dokumentacji do programu VIDE (V Integrated Development Environment) dostępnego pod adresem: {http://www.objectcentral.com/vide.htm}. Spis parametrów ilink32 zawiera także plik pomocy doł?czony do pakietu.
switch Switch Description
-ax Specify application type (known x's follow)
-aa Generate a protected-mode executable that runs using the 32-bit Windows API
-ap Generate a protected-mode executable file that runs in console mode
-Ao:nnnn Specify object alignment
-b:xxxx Specify image base addr
-c Case sensitive linking
-C Clear state before linking
-Dstring Set image description
-d Delay load a .DLL
-Enn Max number of errors
-Gi Generate import library
-Gl Static package
-Gn No state files
-Gpd Design time only package
-Gpr Runtime only package
-Gt Fast TLS
-Gz Do image checksum
-GC Specify image comment string
-GD Generate .DRC file
-GF Set image flags
-GS Set section flags
-H:xxxx Specify heap reserve size
-Hc:xxxx Specify heap commit size
-I Intermediate output dir
-j Specify object search paths
-L Specify library search paths
-m Map file with publics
-M Map with mangled names
-q Supress banner
-r Verbose linking
-Rr Replace resources
-s Detailed segment map
-S:xxxx Specify stack reserve size
-Sc:xxxx Specify stack commit size
-Txx Display time spent on link
-Txx Specify output file type
-Tpd Target a Windows .DLL file
-Tpe Target a Windows .EXE file
-Tpp Generate package
-Ud.d Specify image user version
-v Full debug information
-Vd.d Specify subsystem version
-w- Disable all warnings.
-wxxx Warning control

 • def - No .DEF file
 • dpl - Duplicate symbol in lib
 • imt - Import does not match previous definition
 • msk - Multiple stack segment
 • bdk - using based linking in .DLL
 • dll - .EXE module built with .DLL extension
 • dup - Duplicate symbol
 • ent - No entry point
 • inq - Extern not qualified with __import
 • srf - Self-relative fixup overflow
 • stk - No stack
  -x No map

? Janusz Ganczarski (POWER)
{[email protected]}

0

dzięki xeryph [browar]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0