Canvas

0

Czy ktoś zna jakiś kurs rysowania w Canvasie ?

0

Hmm, a dokładniej? Czego Ci dokładnie potrzeba ?

0

press F1

0

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "KodGry.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource ".dfm"
TForm1
Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------
void
fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{

// tworzenie obiektu i ustalenie uchwytu
memDC = CreateCompatibleDC(Canvas->Handle);
// tworzenie obiektu ,ustawienie wymiarów i ustalanie uchwytu
bmp = CreateCompatibleBitmap(Canvas->Handle,ClientWidth,ClientHeight);

// tworzenie obiektu
memCanv = new TCanvas();
// ustalanie uchwytu
memCanv->Handle=memDC;

// Łączenie obiektów
SelectObject(memCanv,memDC);

// tworzenie struktur TRect
backRect = new TRect(0,0,ClientWidth,ClientHeight);

ballRect = new TRect();
padleRect = new TRect();

// Tworzenie obiektów
ballImage = new TPicture();
backImage = new TPicture();
padleImage = new TPicture();

// ładowanie obrazków
backImage->LoadFromFile("data\kamil.bmp");
}

//---------------------------------------------------------------------------
void fastcall TForm1::FormDestroy(TObject *Sender)
{
// zwalnianie zasobów z pamięci
delete ballImage;
delete backImage;
delete padleImage;
delete memCanv;
delete ballRect;
delete padleRect;
delete backRect;
DeleteDC(memDC);
DeleteObject(bmp);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void
fastcall TForm1::FormPaint(TObject Sender)
{
draw();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void TForm1:: draw()
{
memCanv->StretchDraw(
backRect,backImage->Graphic);

Canvas->CopyRect(backRect,memCanv,backRect);
}

<font color="red">Dlaczego obraz sie nie wyświetla ?</span>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0