Układ klawiatury dla wybranego języka ?

0

Gdzie można znaleźć układ klawiszy na klawiaturze dla dowolnego języka ?

Chciał bym w programie zrobic klawiature do wprowadzania tekstu
na jakim klawiszu jest jaki znak ,
potrzebował bym informacji na temat na temat znaków specyficznych dla danego języka np. polski: ĄĆĘŃÓŻŹ sa ukryte pod przyciskami "acenozx"

2

Ale o co pytasz?

 1. Chcesz kupic inna klawiature?
 2. Chcesz zmienic uklad klawiszy w linuksie?
 3. Chcesz zmieniac uklad z poziomu C++
9

W linuxach/X11 masz taki folder /usr/share/X11/xkb/symbols
i tam jest np. plik pl (jak również tony innych układów)

default partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic" {

  // Visualisation and description: http://podziemie.net/xkb/pl
  // Contact: Michał Górny <[email protected]>

  include "latin"

  name[Group1]="Polish";

  key <AE01> { [     1,   exclam,   notequal,  exclamdown ] };
  key <AE02> { [     2,     at, twosuperior, questiondown ] };
  key <AE04> { [     4,   dollar,     cent,  onequarter ] };
  key <AE05> { [     5,  percent,   EuroSign,    U2030 ] };
  key <AE06> { [     6, asciicircum,   onehalf,  logicaland ] };
  key <AE07> { [     7, ampersand,   section,    U2248 ] };
  key <AE08> { [     8,  asterisk, periodcentered, threequarters ] };
  key <AE09> { [     9, parenleft, guillemotleft,  plusminus ] };
  key <AE10> { [     0, parenright, guillemotright,   degree ] };
  key <AE11> { [   minus, underscore,    endash,    emdash ] };

  key <AD01> { [     q,     Q,   Greek_pi, Greek_OMEGA ] };
  key <AD02> { [     w,     W,      oe,      OE ] };
  key <AD03> { [     e,     E,   eogonek,   Eogonek ] };
  key <AD04> { [     r,     R,  copyright,  registered ] };
  key <AD05> { [     t,     T,    ssharp,  trademark ] };
  key <AD08> { [     i,     I,  rightarrow,    U2194 ] };
  key <AD09> { [     o,     O,    oacute,    Oacute ] };

  key <AC01> { [     a,     A,   aogonek,   Aogonek ] };
  key <AC02> { [     s,     S,    sacute,    Sacute ] };
  key <AC04> { [     f,     F,      ae,      AE ] };
  key <AC06> { [     h,     H, rightsinglequotemark, U2022 ] };
  key <AC07> { [     j,     J,    schwa,    SCHWA ] };
  key <AC08> { [     k,     K,   ellipsis, dead_stroke ] };
  key <TLDE> { [   grave, asciitilde,   notsign,  logicalor ] };

  key <AB01> { [     z,     Z,  zabovedot,  Zabovedot ] };
  key <AB02> { [     x,     X,    zacute,    Zacute ] };
  key <AB03> { [     c,     C,    cacute,    Cacute ] };
  key <AB04> { [     v,     V, doublelowquotemark, leftsinglequotemark ] };
  key <AB05> { [     b,     B, rightdoublequotemark, leftdoublequotemark ] };
  key <AB06> { [     n,     N,    nacute,    Nacute ] };
  key <AB07> { [     m,     M,      mu,   infinity ] };
  key <AB08> { [   comma,    less, lessthanequal,  multiply ] };
  key <AB09> { [  period,  greater, greaterthanequal, division ] };

  key <SPCE> { [   space,   space, nobreakspace, nobreakspace ] };

Nie znam się na tym, ale wygląda na to, że mamy kod klawisz (np. AD01) potem co jest pod tym znakiem, z shift, alt, shift-alt.

0

@jarekr000000 Dziękuję !

teraz szukam jakiegoś narzędzia aby zamienić plik z xkb na coś bliższego c++ , np. json , albo .h

3

https://github.com/divvun/xkb-parser

Ale pewnie też istnieją funkcje do tego w bibliotece xkb.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1