Binarne operacje na plikach

0

Czesc, mam 2 zadania:

 1. Zapis do pliku binarnego
  Zadanie zrealizuj w funkcji, którą wywołasz w main().
  Proszę napisać program, który wczyta z klawiatury wkolejności następujące wartości (zadeklaruj odpowiednie typy w programie).
  • Liczbę całkowitą nieujemną (unsigned)
  • Liczbę całkowitą długą (long long)
  • Liczbę całkowitą krótką (short)
  • Jeden znak (char)
  • Liczbę zmiennoprzecinkową pojedynczej precyzji (float)
  • Liczbę zmiennoprzecinkową podwójnej precyzji (double).
  • Pojedynczy wyraz o maksymalnie 7 znakach drukowanych (tablica
  char[] - zadeklaruj poprawny rozmiar tablicy).
  • 5 kolejnych wartości (liczba całkowita) do 5-elementowej tablicy
  statycznej (elementy typu int).
  Następnie zapisz w kolejności dane do pliku binarnego o nazwie
  „plik_binarny.bin” następujące:
  • Liczbę całkowitą krótką.
  • Liczbę zmiennoprzecinkową pojedynczej precyzji.
  • Liczbę całkowitą długą.
  • Liczbę zmiennoprzecinkową podwójnej precyzji.
  • Pojedynczy wyraz.
  • Liczbę całkowitą nieujemną.
  • Tablicę o 5 elementach.
  • Jeden znak.
  • Zadeklaruj tablicę dynamiczną lub std::vector (o rozmiarze wczytanym z klawiatury – wykorzystaj dodatkową zmienną). Wypełnij kolejnymi liczbami: 1, 2, 3, 4, ... a następnie zapisz do pliku binarnego. Pamiętaj o zapisaniu wcześniej rozmiaru tablicy/vectora.
  • Zadeklaruj zmienną tekstową typu string. Wczytaj do niej zdanie zawierające kilka wyrazów. Następnie zapisz je do pliku binarnego. Pamiętaj o zapisie wcześniej rozmiaru takiego zdania.

 2. Odczyt z pliku binarnego
  Zadanie zrealizuj w funkcji, którą wywołasz w main().
  Proszę napisać program, który wczyta z pliku binarnego „plik_binarny.bin” dane, zapisze je w zmiennych i wyświetli na ekranie.
  Uwaga! Operuj na zmiennych lokalnych, najlepiej wyzerowanych, do których będziesz wczytywał dane. Nie używaj np. zmiennych globalnych, których wartości ustawisz przy zapisie, aby nie powodować sytuacji, że tak naprawdę niczego z pliku nie wczytasz, a i tak uda się wyświetlić to co być powinno.
  Kolejne dane w pliku powinny być następujące (o ile poprawnie zapisałeś plik we wcześniejszym zadaniu:
  • Liczba całkowita krótka (short).
  • Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji (float).
  • Liczba całkowita długa (long long).
  • Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji (double).
  • Pojedynczy wyraz, nie dłuższy niż 7 znaków drukowanych (tablica
  char[] - zadeklaruj poprawny rozmiar tablicy).
  • Liczba całkowita nieujemna (unsigned).
  • Tablica o 5 elementach (elementy typu int). Elementy tablicy wyświetl
  w jednej linii.
  • Jeden znak (typ char).
  • Wczytaj rozmiar, zadeklaruj tablicę dynamiczną lub vector, wczytaj elementy z pliku. Elementy tablicy/vectora wyświetl w jednej linii.
  • Wczytaj rozmiar, następnie wczytaj tekst do string'a. Wyświetl ten tekst na ekranie.

to mój kod:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

void zadanie1()
{
  unsigned int x;
  long long y;
  short z;
  char c;
  float f;
  double d;
  char word[7];
  int tab[5];
  cout << "Podaj liczbe calkowita nieujemna:\n";
  cin >> x;
  cout << "Podaj duza liczbe calkowita:\n";
  cin >> y;
  cout << "Podaj mala liczbe calkowita:\n";
  cin >> z;
  cout << "Podaj znak:\n";
  cin >> c;
  cout << "Podaj 2 liczby zmiennoprzecinkowe:\n";
  cin >> f >> d;
  cout << "Podaj wyraz o maksymalnie 7 znakach:\n";
  cin >> word;
  cout << "Podaj 5 liczb calkowitych:\n";
  for(int i= 0; i < 5; i++)
  {
    cin >> tab[i];
  }
  fstream plik;
  plik.open("plik_binarny.bin", ios::out | ios::binary);
  plik.write( (char*)&z, sizeof(z));
  plik.write( (char*)&f, sizeof(f));
  plik.write( (char*)&y, sizeof(y));
  plik.write( (char*)&d, sizeof(d));
  plik.write( (char*)&word, sizeof(char)*7);
  plik.write( (char*)&x, sizeof(x));
  plik.write( (char*)tab, sizeof(int)*5);
  plik.write( (char*)&c, sizeof(c));
  int rozmiar;
  cout << "Podaj rozmiar tablicy:\n";
  cin >> rozmiar;
  std::vector<int>vTab(rozmiar);
  int start = 1;
  for(int i = 0; i < rozmiar; i++)
  {
    vTab[i] = start++;
  }
  plik.write((char*)&rozmiar, sizeof(int));
  plik.write((char*)&vTab[0], rozmiar*4);
  string zdanie;
  cout << "Podaj zdanie:\n";
  cin.ignore();
  getline(cin, zdanie);
  unsigned size = zdanie.length() + 1;
  plik.write((char*)&size, 4);
  plik.write((char*)&zdanie[0], size);
  plik.write("\0",1);
  plik.close();
}

void zadanie3()
{
  fstream plik;
  plik.open("plik_binarny.bin", ios::in | ios::binary);
  short kliczba = 0;
  plik.read((char*)&kliczba, 2);
  cout << kliczba << endl;
  float liczba2 = 0;
  plik.read((char*)&liczba2, sizeof(float));
  cout << liczba2 << endl;
  long long liczba5 = 0;
  plik.read((char*)&liczba5, sizeof(long long));
  cout << liczba5 << endl;
  double liczba3 = 0;
  plik.read((char*)&liczba3, sizeof(double));
  cout << liczba3 << endl;
  char slowo[7] = {0};
  plik.read((char*)&slowo, sizeof(int)*7);
  cout << slowo << endl;
  unsigned liczba4 = 0;
  plik.read((char*)&liczba4, sizeof(unsigned));
  cout << liczba4 << endl;
  int tab[5] = {0};
  plik.read((char*)&tab[0], sizeof(int)*5);
  cout.width(4);
  for(int i = 0; i < 5; i++)
  {
    cout << tab[i];
  }
  cout << endl;
  char znak;
  plik.read((char*)&znak, sizeof(char));
  cout << znak;
  unsigned r = 0;
  plik.read((char*)&r, sizeof(r));
  cout << r << endl;
  std::vector<int>vTab(r);
  plik.read((char*)&vTab, sizeof(int) * r);
  cout.width(4);
  for(int i = 0; i < r; i++)
  {
    cout << vTab[i];
  }
  cout << endl;
  unsigned r2 = 0;
  plik.read((char*)&r2, sizeof(r2));
  cout << r2 << endl;
  string text;
  plik.read((char*)&text[0], r2);
  char bufor[ 100 ];
  plik.read( (char*)&bufor[ 0 ], r2 );
  text = bufor;
  cout << text;

  plik.close();
}

int main()
{
  cout << "Zadanie 1:\n";
  zadanie1();
  cout << "Zadanie 3:\n";
  zadanie3();
  return 0;
}


i przykładowe uruchomienie programu:

Zadanie 1:
Podaj liczbe calkowita nieujemna:
3
Podaj duza liczbe calkowita:
12345666
Podaj mala liczbe calkowita:
2
Podaj znak:
/
Podaj 2 liczby zmiennoprzecinkowe:
2.34
3.44
Podaj wyraz o maksymalnie 7 znakach:
kotek
Podaj 5 liczb calkowitych:
1
2
3
4
5
Podaj rozmiar tablicy:
5
Podaj zdanie:
on pije
Zadanie 3:
2
2.34
12345666
3.44
kotek
788529152
  51234
134217728

do momentu wypisania słowa działa poprawnie, wyświetla 'śmieci z pamieci'. mógłby ktoś pomoc mi zrozumieć i jak to naprawić?

2

Kilka luźnych i nie wyczerpujących myśli

obiekty C++ prawie zawsze NIE NALEŻY traktować jako kawałek pamięci, i brać ich adres.

  std::vector<int>vTab(r);
  plik.read((char*)&vTab, sizeof(int) * r);

jest niemal pewne, że jest źle. To nie działa tak, jak myślisz *)

Po drugie WSZĘDZIE rzutowanie. W każdym jezyku jest przykrą koniecznością / gestem rozpaczy, ale w C/C++ jest szczególnie groźne, bo nie ma jakiejś "drugiej linii obrony" (jaka by była w Javie / C#)
Musisz radykalnie zmniejszyć ilość rzutowań (plus rzutować w sposób przyjęty dla C++)

&tab[0] jest też overcodingiem, krótszym zapisem specyficznym dla C/C++ jest tab -> prawie zawsze ma sens adresu

*) to, że vector PREZENTUJE sie jako C-tablica (z drugiej strony, w środku pod maską MA oprócz innych danych taką tablicę) - to nie świadczy, że jest C-tablicą

1

• Pojedynczy wyraz o maksymalnie 7 znakach drukowanych (tablica char[] - zadeklaruj poprawny rozmiar tablicy).
Nie zadeklarowałeś poprawnego rozmiaru.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1