Liczenie użycia funkcji

3

W ramach mocno nadmiarowych zabaw w templatki ;P
https://godbolt.org/z/Ph97ce97r

4

Też zrobiłem, wchodzę wkleić a tu już jest :D

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

#define M_PI 3.14159265358979323846

template<auto *Func> struct CallCalc;

template<typename Ret,typename ...Args,Ret (*func)(Args...)>
struct CallCalc<func>
{
  private:
  static size_t &callcount()
  {
    static size_t cnt=0;
    return cnt;
  }
  public:
  static size_t count() { return callcount(); }  
  Ret operator()(Args&&... args)
  {
    ++callcount();
    return func(std::forward<Args>(args)...);
  }
};

namespace alt
{
  CallCalc<::foo> foo;  
  CallCalc<::sin> sin;
  CallCalc<::cos> cos;
  CallCalc<::pow> pow;
}

int main()
{
  cout<<alt::sin(0)<<endl;
  cout<<alt::sin(M_PI/6)<<endl;
  cout<<alt::sin(M_PI/4)<<endl;
  cout<<alt::sin(0)<<endl;

  cout<<alt::cos(0)<<endl;
  cout<<alt::cos(M_PI/6)<<endl;
  cout<<alt::cos(M_PI/4)<<endl;

  cout<<alt::pow(2,3)<<endl;
  cout<<alt::pow(3,2)<<endl;

  cout<<"sin count: "<<alt::sin.count()<<endl;
  cout<<"cos count: "<<alt::cos.count()<<endl;
  cout<<"pow count: "<<alt::pow.count()<<endl;
  return 0;
}
4

@xan922: Dostałeś pytanie o powód liczenia funkcji, bo może się okazać, że to w swoim programie nie jest potrzebne. Gdybyś opisał do czego wykorzystujesz informację o liczbie wywołań, byłoby łatwiej.

3

Wersja w której można użyć wyrażeń typu lambda.

#include <iostream>
#include <functional>

using namespace std;

template< typename R , typename... Args >
struct Fn
{
  Fn( function<R(Args...)> _F ): F{_F} {} function<R(Args...)> F;

  R operator()( Args&&... a )
  {
    ++calls;
    return F(forward<Args>(a)...);
  }

  size_t calls {0};
};

template<class R, class... Args>
Fn(R(*)(Args...)) -> Fn<R,Args...>;

int p2( int a ){ return a*a; }

int main()
{
  Fn f1 {p2};

  cout << "value = " << f1(5) << endl;
  cout << "calls = " << f1.calls << endl;
  cout << "value = " << f1(1) << endl;
  cout << "value = " << f1(2) << endl;
  cout << "calls = " << f1.calls << endl << endl;

  Fn f2 {function{[](int d){ return to_string(d)+"_text";}}};

  cout << "value = " << f2(5) << endl;
  cout << "calls = " << f2.calls << endl;
  cout << "value = " << f2(1) << endl;
  cout << "value = " << f2(2) << endl;
  cout << "calls = " << f2.calls << endl;
}

https://godbolt.org/z/rq1q8TofG

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0