Wczytanie z pliku do tablicy dwuwymiarowej C

0

Cześć otóż mam problem.
Mam plik który wygląda tak
3
5 2 9
3 9 6
2 9 1
W pierwszym wierszu jest, wymiar macierz M 3 x 3
I za pomocą funkcji sscanf, mam wczytać rozmiar macierzy (pierwszy wiersz).
A następnie Macierz 3 x 3 do dwuwymiarowej tablicy.
Jezyk C

0

@lion137:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
  FILE *fp;
  fp=fopen("macierz.txt","r");

  char bufor[1024];
  int tab[60][60];
  int wymiar;
  int ileLinijek=1;
  if(fp==NULL)
  {
    perror("Nie moge otworzyc");
    return -1;
  }
  for(;;){
    if(fgets(bufor,3,fp)==NULL) break;
    sscanf(bufor, "%d", &wymiar);
    ileLinijek++;
    if(ileLinijek>1) break;
  }
  printf("%d\n",wymiar);
  if((fp=fopen("macierz.txt","r"))!=NULL)
  {
    for(int i=0; i<wymiar; ++i){
      for(int j=0; j<wymiar; ++j){
        fscanf(fp,"%d",&tab[i][j]);
      }
    }
  }
  if((fp=fopen("macierz.txt","r"))!=NULL){
    for(int i=0; i<wymiar; ++i){
      for(int j=0; j<wymiar; ++j){
        printf("%d ",tab[i][j]);
      }
      printf("\n");
    }
  }
  return 0;
}
1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void fatal(int ok,const char msg[]) { if(!ok) exit(fprintf(stderr,msg)-1); }

int main (void)
{
  FILE *fp=fopen("macierz.txt","r");
  int x,y,size;
  int tab[60][60];
  fatal(fp!=NULL,"Nie moge otworzyc");
  fatal(fscanf(fp,"%d",&size)==1,"Nie udalo sie wczytac rozmiar");
  for(y=0;y<size;++y)
  {
    for(x=0;x<size;++x)
    {
      fatal(fscanf(fp,"%d",&tab[y][x])==1,"Nie udalo sie wczytac wartosci");
    }
  }
  for(y=0;y<size;++y,printf("\n")) for(x=0;x<size;++x) printf("%d ",tab[y][x]);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0