Algorytm sortowania zadanie

0

Dzień dobry

Mam problem z poniższym zadaniem. Po wrzuceniu rozwiązania do sprawdzarki "themis" otrzymuje 12 sprawdzeń pozytywnych i 1 negatywne (time limit exceeded).

Treść zadania:

Problem code: PARTITION | Time: 2 s | Memory: 32 MB | Solved: no | print

Wielkie Klasowe Mistrzostwa W Bieganiu Za Piłką zbliżają się wielkimi krokami. Rywalizacja toczyć się będzie między Drużyną Michała i Drużyną Tych Drugich. W związku z niebagatlną rangą wydarzenia, obie drużyny wylewają z siebie ostatnie poty na treningach. Michał rozpoczyna każdy trening od przeglądu stanu osobowego drużyny. Z grubsza polega to na tym, że wszyscy jego zawodnicy mają ustwić się w szeregu. Zadanie to nie jest trudne, jednak Michał jest surowym i wymagającym kapitanem (a przy okazji skrytym milośnikiem informatyki, chociaż udaje, że wcale nie) i stawia swojej drużynie dodatkowy warunek: mają oni ustawić się od najniższego do najwyższego. W takich okolicznościach zawodnicy gubią się i patrzą na Michała tępo. Michał wskazuje zatem jednego z nich i wydaje następującą komendę: wszyscy niżsi mają stanąć przed wskazanym zawodnikiem, obok mają ustawić się wszyscy tak samo wysocy, a na końcu mają stanąć wszyscy wyżsi.

Mając dane początkowe ustawienie zawodników oraz numer zawodnika wskazanego przez Michała, wypisz jedno z możliwych końcowych ustawień.

Wejście
W pierwszej linii wejścia dane są liczby n oraz k (1 ≤ n ≤ 10^6, 1 ≤ k ≤ n) oznaczające liczbę zawodników w drużynie oraz numer wskazanego zawodnika. W drugiej linii danych jest n liczb nie większych od 10^6 – są to wzrosty kolejnych zawodników.

Wyjście
Należy wypisać n liczb: wzrosty zawodników w szeregu po wykonaniu komendy Michała. W sytuacji, gdy możliwych jest wiele poprawnych odpowiedzi, należy wypisać dowolną z nich.

Przykład
Dla danych wejściowych

9 3
1 3 5 7 9 2 4 6 8
poprawną odpowiedzią jest
3 1 4 2 5 9 6 8 7

Mój kod:

#include <iostream>

using namespace std;

int ile_mniejszych(int arr[], int k, int n)
{
  int licz = 0;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    if(arr[i]<arr[k])
      licz++;

  return licz;
}

int ile_wiekszych(int arr[], int k, int n)
{
  int licz = 0;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    if(arr[i]>arr[k])
      licz++;
  return licz;

}
int ile_rownych(int arr[], int k, int n)
{
  int licz = 0;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    if(arr[i]==arr[k])
      licz++;
      return licz;

}

void ustaw(int arr[], int k, int n)
{
  int wzrost = arr[k];
  int poz = k;

  int pozostali_nizsi = 0;
  int pozostali_wyzsi = 0;
  int pozostali_rowni = 0;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    if(arr[i]<arr[k])
      pozostali_nizsi++;
    else if(arr[i]==arr[k])
      pozostali_rowni++;
    else if(arr[i]>arr[k])
      pozostali_wyzsi++;

  //int pozostali_nizsi = ile_mniejszych(arr,k,n);
  //int pozostali_wyzsi = ile_wiekszych(arr,k,n);
  //int pozostali_rowni = ile_rownych(arr,k,n);
  int i = 0;
  int pozycja= 0;
  while(pozostali_nizsi>0)
    {

      if(arr[i]<wzrost)
      {
        swap(arr[i],arr[pozycja]);
        pozycja++;
        pozostali_nizsi--;
      }
      i++;

    }

    i = pozycja;

    while(pozostali_rowni>0)
    {

      if(arr[i]==wzrost)
      {
        swap(arr[i],arr[pozycja]);
        pozycja++;
        pozostali_rowni--;
      }
      i++;

    }

    i = pozycja;

    while(pozostali_wyzsi>0)
    {

      if(arr[i]>wzrost)
      {
        swap(arr[i],arr[pozycja]);
        pozycja++;
        pozostali_wyzsi--;
      }
      i++;

    }

    i = 0;

}

int main()
{
  int n;
  int k;

  cin >> n >> k;
  int arr[n];
  k--;
  for(int i = 0; i<n; i++)
    cin >> arr[i];

  ustaw(arr,k,n);
  for(int i = 0; i<n; i++)
    cout << arr[i] << " ";
}
0

Sugerując się błędem chodzi pewnie o to, że program działa za wolno.

1

Zadanie jest proste jak konstrukcja cepa.
Masz dosłownie zaimplementować rozkaz "Michała", nie trzeba nic wymyślać, i uzyskasz złożoność liniową.
Powinno się zmieścić w 20(mi tyle wyszło używając STL) 50 linijkach.

0

@Czitels: Zgadza się to jest problemem. Program nie mieści się w czasie 2 sekund przy dużych danych.

2

Zacznij od tego. Wersja czytelna podzielona na funkcje więc dłuższa.
Jak pogrzebiesz w dokumentacji STL kropki zastąpisz dwoma linijkami.

#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <tuple>
 
void setupIO() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
}

std::tuple<int, std::vector<int>> load(std::istream& in)
{
  size_t n, k;
  std::cin >> n >> k;
  std::vector<int> v;
  v.reserve(n);
  std::copy_n(std::istream_iterator<int>{in}, n, std::back_inserter(v));
  return {v[k - 1], v};
}

void solve(int h, std::vector<int>& v)
{
  ..... // tu zmodyfikuj v do żądanej kolejności elementów
}

void print(const std::vector<int>& v)
{
  std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>{std::cout, " "});
}

int main(int argc, char const *argv[]) {
  setupIO();
  auto [h, v] = load(std::cin);
  solve(h, v);
  print(v);

  return 0;
}

https://godbolt.org/z/K95v6P

0

@MarekR22: Dziekuje udało się. Zastosowałem sort. Nie wiem tylko czy wykładowca zaliczy mi użycie gotowego algorytmu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1