[SFML] Rysowanie za pomocą pliku .cpp

0

Witam, od jakiegoś czasu męczę się z tablicą sf::VertexArray i dzieleniem kodu na pliki. Pierwszy kod to main.cpp, a drugi to test.cpp
Pytanie: Dlaczego obiekt klasy Obiekt nie rysuje się?

#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <SFML/Window.hpp>
#include "test.cpp"

enum Stan
{
  Menu, Wybor, Gra
};

void move();
void setPosition();

int main()
{
  sf::RenderWindow aplikacja(sf::VideoMode(820, 720), "GRA");
  aplikacja.setFramerateLimit(30);
  Stan stan = Menu;

  obiekt pdl;

  //Tworzenie tekstur
  sf::Texture menu_textura;
  sf::Texture wybor_textura;
  sf::Texture gra_textura;
  sf::Texture player_texture;
  sf::Texture drzewo_texture;
  //Wczytywanie tekstur
  menu_textura.loadFromFile ("tekstura-menu.png");
  wybor_textura.loadFromFile ("wybor-tekstura.png");
  gra_textura.loadFromFile ("gra-tekstura.png");
  player_texture.loadFromFile ("tekstura-gracza.png");
  drzewo_texture.loadFromFile ("tekstura-drzewo.png");
  //Tworzenie sprite
  sf::Sprite menu;
  sf::Sprite wybor;
  sf::Sprite gra;
  sf::Sprite player(player_texture, sf::IntRect(0,0,100,200));
  sf::Sprite drzewo;
  //Ustawianie tekstur
  menu.setTexture (menu_textura);
  wybor.setTexture (wybor_textura);
  gra.setTexture (gra_textura);
  //player.setTextureRect(player_texture, sf::IntRect(0,0,100,200));
  drzewo.setTexture (drzewo_texture);

  drzewo.setPosition (200, 200);
  player.setPosition (100, 100);

  while( aplikacja.isOpen() )
  {
    sf::Event event;
    while( aplikacja.pollEvent( event ) )
    {
      if( event.type == sf::Event::Closed )
         aplikacja.close();
    }
    switch( stan )
    {
    case Menu:
      // OBSLUGA ZDARZEM W MENU
      if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::Enter))
      {
        stan = Gra;
      }
      break;

    case Wybor:
      // OBSLUGA ZDARZEN W WYBORZE

      break;
    case Gra:
      // OBSLUGA ZDARZEN W GRZE
      if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::W))
      {
        int top = player.getTextureRect().top;
        player.setTextureRect(sf::IntRect(200, (top+200)%600, 100, 200));
        player.move (0, -5);
      }
      if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::S))
      {
        int top = player.getTextureRect().top;
        player.setTextureRect(sf::IntRect(100, (top+200)%600, 100, 200));
        player.move (0, 5);
      }
      if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::A))
      {
        int top = player.getTextureRect().top;
        player.setTextureRect(sf::IntRect(100, (top+200)%600, -100, 200));
        player.move (-5, 0);
      }
      if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::D))
      {
        int top = player.getTextureRect().top;
        player.setTextureRect(sf::IntRect(0, (top+200)%600, 100, 200));
        player.move (5, 0);
      }
      if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::E))
      {
        int top = player.getTextureRect().top;
        player.setTextureRect(sf::IntRect(300, (top+200)%600, 100, 200));
      }
      break;
    }

    aplikacja.clear();

    switch( stan )
    {
    case Menu:
      // WYSWIETLANIE W MENU
      aplikacja.draw (menu);
      aplikacja.draw (pdl);
      break;

    case Wybor:
      // WYSWIETLANIE W WYBORZE POSTACI
      aplikacja.draw (wybor);
      break;
    case Gra:
      // WYSWIETLANIE W GRZE
      aplikacja.draw (gra);
      aplikacja.draw (drzewo);
      aplikacja.draw (player);
      break;
    }
    aplikacja.display();
  } //while
  return 0;
}
#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <SFML/Window.hpp>

class obiekt
:public sf::Drawable
{
public:
    virtual void draw(sf::RenderTarget& target, sf::RenderStates states) const
    {
    sf::VertexArray kwadrat (sf::Quads, 4);
    kwadrat[0].position = sf::Vector2f (100, 100);
    kwadrat[1].position = sf::Vector2f (100, 300);
    kwadrat[2].position = sf::Vector2f (300, 300);
    kwadrat[3].position = sf::Vector2f (100, 300);

    sf::Texture textura;
    textura.loadFromFile("podloga.jpg");

    kwadrat[0].texCoords = sf::Vector2f(0,0);
    kwadrat[1].texCoords = sf::Vector2f(0,100);
    kwadrat[2].texCoords = sf::Vector2f(100,100);
    kwadrat[3].texCoords = sf::Vector2f(100,0);
    }
};
0

Błąd 1 - #include pliku .cpp.

Tak się nie robi - przenieś deklarację klasy obiekt do pliku .h, a w .cpp umieść implementacje funkcji składowych. Plik nagłówkowy zabezpiecz przed wielokrotnym dołączeniem (#ifndef ... )

obiekt.h

#ifndef OBIEKT_H_
#define OBIEKT_H_

#include <SFML/Graphics.hpp>

class obiekt :public sf::Drawable
{
public:
    virtual void draw(sf::RenderTarget& target, sf::RenderStates states) const;
};

#endif /* OBIEKT_H_ */

obiekt.cpp

#include "obiekt.h"

void obiekt::draw(sf::RenderTarget& target, sf::RenderStates states) const
{
  // implementacja rysowania 
}

Przy okazji sugestia - nazywanie klasy "obiekt" nie jest zbyt dobrym pomysłem - szczególnie jak będziesz musiał wytłumaczyć komuś (prowadzącemu?) co jest czym w Twoim programie ;)

Błąd 2 - tak naprawdę nic nie rysujesz...

W obiekt::daw brakuje chyba

 target.draw(kwadrat, states);

Błąd 3 - ładowanie tekstury
Przy takiej konstrukcji kodu jaką tam masz - będziesz wczytywać teksturę z dysku przy każdej rysowanej ramce... To zabije Ci wydajność programu...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0