C Sortowanie tablicy

0

Napisz program, który:

tworzy po 3 tablice o wymiarach od 10^1 do 10^7 (łącznie 3 * 7 tablic)
#include<stdlib.h>
int * tab;
int rozmiar = 10;
tab = (int ) calloc(rozmiar, sizeof(int)); / dynamiczna alokacja tablicy /
/
tutaj można używać tablicy /
free(tab); /
zwolnienie pamięci */
posortowaną niemalejąco
z losowymi liczbami
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
srand((unsigned) time(NULL));
int liczba = rand() % 100 + 1; //1-100
posortowana nierosnąco
każdą tablicę należy posortować niemalejąco co najmniej dwoma algorytmami:
za (1 pkt.)
SELECT-SORT
INSERT-SORT
BUBBLE-SORT
dodatkowo (+ 0.5 pkt) za jeden algoryt z ponizszej listy lub szybszy:
MERGE-SORT
QUICK-SORT
COUNT-SORT
wypisać tablicę 10^1 przed i po posortowaniu
zmierzyć czas działania każdego z algorytmów, a wyniki wypisać
#include<time.h>
clock_t start, stop;
double czas;

start = clock();

sort();

stop = clock();
czas = (stop - start)/(double)CLOCKS_PER_SEC;
Wyjście programu:
rozmiar: 10^1
niemalejaco:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INSERT-SORT: 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BUBBLE-SORT: 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
losowo:
10 3 6 9 7 2 4 1 5 8
INSERT-SORT: 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BUBBLE-SORT: 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nierosnaco:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
INSERT-SORT: 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BUBBLE-SORT: 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rozmiar: 10^2
niemalejaco:
INSERT-SORT: 0.0
BUBBLE-SORT: 0.6
losowo:
INSERT-SORT: 0.1
BUBBLE-SORT: 0.5
nierosnaco:
INSERT-SORT: 0.5
BUBBLE-SORT: 60+
rozmiar: 10^3
. . .
Aby program działał szybciej, można nie mierzyć czasu dla wolnych algorytmów i dużych tablic (sortujących dłużej niż minutę).

4

Wyszukać w internecie hasło "krzaq jak zadawać pytania".
Dodatkowo nauczyć się komunikować z ludźmi po drugiej stronie kabla w sposób uwzględniający że mogą nie być robotami.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1