C++ Problem z grą w wisielca :-(

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-12 13:51

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

1

Dzień dobry
A więc: jeśli chodzi o grę- poprawiłam to, z czym miałam problem przy poprzednim wpisie (+jeszcze kilka innych drobnych błędów). Tym razem gra się nie sypie- kompilator nie przerywa odtwarzania programu, nie pokazuje błędów. Po odpaleniu jednak nie działa poprawnie :-(.
Kiedy wpisuję frazę i podaję kolejno same poprawne 'strzały'(zgadnięcia?) wszystko idzie pokazuje się jak trzeba. Kolejne daszki ukrytej frazy uzupełniają się na podane przez użytkownika znaki. Na końcu pokazuje się komunikat o wygranej i zapytanie, czy użytkownik chce ponownie rozpocząć grę.
Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy padnie nietrafiony strzał (np. podana fraza była "kot", a ja w guess podaję n). W tym momencie (tak jakby) nie dzieje się nic. To znaczy- gra nie kara mnie za nietrafioną odpowiedź, a szubienica nie pokazuje kolejnych elementów wisielca. Oprócz tego zamiast podanych przeze mnie w kodzie programu 6- mam nieskończoną ilość prób- nie mogę przegrać.

Wydawało mi się, że problem może kryć się w funkcji UpdateBoard, bo to ona dostaje zamiast kopii referencję (oryginał) zmiennej numberOfGuessesLeft, której wartość ma pomniejszyć o jeden w przypadku nietrafienia przez użytkownika. Przeanalizowałam jednak wszystko, co z nią związane, i nie widzę, w którym miejscu tkwi błąd.

Podaje kod programu (struktura projektu; main, nagłówki w wisielec.h, ciała funkcji w wisielec.cpp)

main:

#include <iostream>
#include "wisielec.h"

using namespace std;

int main()
{
  const int IGNORE_CHARS = 256;
  const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";
  do
  {
    PlayGame();
  }while(WantToPlayAgain());

  return 0;
}

wisielec.h :

#include <iostream>

using namespace std;

void PlayGame();
bool WantToPlayAgain();
char*MakeHiddenPhrase(const char*secretPhrase, int secretPhraseLength);
void DrawBoard(int numberOfGuessesLeft, const char* noptrHiddenPhrase);
int GetSecretPhrase(char secretPhrase[], int maxLength);
char GetGuess();
void UpdateBoard(char guess, char*optrHiddenPhrase, const char secretPhrase[], int secretPhraseLength, int&numberOfGuessesLeft);
bool isGameOver(int numberOfGuessesLeft, const char*noptrHiddenPhrase, int secretPhraseLength);
void DisplayResult(const char*secretPhrase, int numberOfGuessesLeft);

char GetCharacter(const char* prompt, const char*error);
char GetCharacter(const char* prompt, const char*error, const char validInput[], int validInputLength);

wisielec.cpp:

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include "wisielec.h"

using namespace std;

const int IGNORE_CHARS = 256; //to do main
const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";

//Play Game
void PlayGame()
{
  const int MAX_LENGTH_OF_SECRET_PHRASE = 256;
  const int MAX_NUMBER_OF_GUESSES = 6;

  char secretPhrase[MAX_LENGTH_OF_SECRET_PHRASE];
  char* optrHiddenPhrase = nullptr;
  int nubmerOfGuessesLeft = MAX_NUMBER_OF_GUESSES;

  int secretPhraseLength = GetSecretPhrase(secretPhrase, MAX_LENGTH_OF_SECRET_PHRASE);//z t¹ lnijk¹ by³ problem

  optrHiddenPhrase = MakeHiddenPhrase(secretPhrase, secretPhraseLength);

  DrawBoard(nubmerOfGuessesLeft, optrHiddenPhrase);

  do
  {
    char guess = GetGuess();
    UpdateBoard(guess, optrHiddenPhrase, secretPhrase, secretPhraseLength, nubmerOfGuessesLeft);
    DrawBoard(nubmerOfGuessesLeft, optrHiddenPhrase);

  }while(!isGameOver(nubmerOfGuessesLeft, optrHiddenPhrase, secretPhraseLength));

  DisplayResult(secretPhrase, nubmerOfGuessesLeft);

  delete [] optrHiddenPhrase;
}
  /*do
  {
    PlayGame();
  }while(WantToPlayAgain());

}*/ ///To muszę się jeszcze zastanowić, gdzie powinnam umieścić ;)

char GetGuess()
{
  return GetCharacter("Let's input your guess: ", INPUT_ERROR_STRING);
}

void UpdateBoard(char guess, char*optrHiddenPhrase, const char secretPhrase[], int secretPhraseLength, int&numberOfGuessesLeft)
{
  bool found = false;

  for(int i=0; i<secretPhraseLength; i++)
  {
    if(tolower(secretPhrase[i])==guess)
      optrHiddenPhrase[i] = secretPhrase[i];
      found = true;
  }
  if(found==false)
  {
    numberOfGuessesLeft--;
  }
}

bool isGameOver(int numberOfGuessesLeft, const char*noptrHiddenPhrase, int secretPhraseLength)
{
  bool hasDash = false;
  for(int i=0;i<secretPhraseLength;i++)
  {
    if(noptrHiddenPhrase[i]=='-')
    {
      hasDash = true;
      break;
    }
  }return numberOfGuessesLeft==0 || !hasDash;
}

void DisplayResult(const char*secretPhrase, int numberOfGuessesLeft)
{
  if(numberOfGuessesLeft>0)
  {
    cout<<"You got it! The phrase was: "<<secretPhrase<<endl;
  }
  else
  {
    cout<<"You didn't get it...The phrases was: "<<secretPhrase<<endl;
  }
}

bool WantToPlayAgain()
{
  const char validInputs[] = {'y','n'};
  char response = GetCharacter("Would you like to play again? (y/n)", INPUT_ERROR_STRING, validInputs, 2);
  return response == 'y';
}

//Get Secret Phrase
int GetSecretPhrase(char secretPhrase[], int maxLength)
{
  bool failure;
  int length;
  do
  {
    failure = false;
    cout<<"Enter the secret phrase: ";
    cin.get(secretPhrase, maxLength);

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');
      cout << INPUT_ERROR_STRING << endl;
      failure = true;
    }
    else
    {
      length = strlen(secretPhrase);

      if(length==0)
      {
        cout<<"You didn't enter any characters. Please, enter a word."<<endl;
        failure = true;
      }
    }

  }while(failure);
  return length;
}
//Make Hidden Phrase
char*MakeHiddenPhrase(const char*secretPhrase, int secretPhraseLength)
{
  char* hiddenPhrase = new char[secretPhraseLength+1];
  for(int i=0;i<secretPhraseLength;i++)
  {
    if(secretPhrase[i] != ' ')
    {
      hiddenPhrase[i]='-';
    }
    else hiddenPhrase[i] = ' ';
  }
  hiddenPhrase[secretPhraseLength]='\0';
  return hiddenPhrase;
}
//Draw Board
void DrawBoard(int numberOfGuessesLeft, const char* noptrHiddenPhrase)
{
  switch(numberOfGuessesLeft)
  {
  case 0:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|\\"<<endl;
    cout<<" | / \\"<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }
  case 1:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|\\"<<endl;
    cout<<" | / "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;

  case 2:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|\\"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 3:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 4:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 5:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 6:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  "<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break; default: break;
  }cout<<"Secret Phrase: "<<noptrHiddenPhrase<<endl<<endl;
}

char GetCharacter(const char* prompt, const char*error)
{
  char input;
  bool failure;

  do
  {
    failure=false;
    cout<<prompt;
    cin>>input;

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');
      cout << error << endl;
      failure=true;
    }
    else
    {
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');

      if(isalpha(input))
      {
        input = tolower(input);
      }
      else
      {
        cout<<error<<endl;
        failure = true;
      }
    }
  }while(failure); return input;
}

char GetCharacter(const char* prompt, const char* error, const char validInput[], int validInputLength)
{
  char input;
  bool failure;

  do
  {
    failure=false;
    cout<<prompt;
    cin>>input;

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');
      cout << error << endl;
      failure=true;
    }
    else
    {
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');

      if(isalpha(input))
      {
        input = tolower(input);

        for (int i=0;i<validInputLength;i++)
        {
          if(input==validInput[i])
          {
            return input;
          }
        }
      }
      cout<<error<<endl;
      failure=true;
    }
  }while(failure); return input;
}
 • jeszcze to, co otrzymuję w konsoli:
  
  Enter the secret phrase: Test
  +---+
  |  |
  |
  |
  |
  -+-

Secret Phrase: ----

Let's input your guess: t
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: T--t

Let's input your guess: e
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: Te-t

Let's input your guess: s
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: Test

You got it! The phrase was: Test
Would you like to play again? (y/n)y
Enter the secret phrase: Test
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: ----

Let's input your guess: i
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: ----

Let's input your guess: i
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: ----

Let's input your guess: j
 +---+
 |  |
 |
 |
 |
-+-

Secret Phrase: ----

Let's input your guess:

screenshot-20190712135040.png
Grę napisałam głównie w celu przećwiczenia użycia wskaźników i referencji- bo wciąż nie posługuję się nimi swobodnie.

Będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś spróbuje mi podpowiedzieć, jak to poprawić :-)

edytowany 1x, ostatnio: Dominika Łęczycka, 2019-07-12 13:54

Pozostało 580 znaków

2019-07-12 14:01

Rejestracja: 9 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

1

Pierwszy błąd jaki widzę to tu w UpdateBoard:

    if(tolower(secretPhrase[i])==guess)
      optrHiddenPhrase[i] = secretPhrase[i];
      found = true;

nie ma nawiasów więc zawsze będzie found == true

Pozostało 580 znaków

2019-07-12 14:06

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

2

Błąd logiczny masz w funkcji UpdateBoard(), powinno być

  if(tolower(secretPhrase[i])==guess)
  {
   optrHiddenPhrase[i] = secretPhrase[i];
   found = true;
  }

Zapomniałaś nawiasów {}

edytowany 1x, ostatnio: TomaszLiMoon, 2019-07-12 14:07
Ojej, prawda :-( Nie zauważyłam tego - Dominika Łęczycka 2019-07-12 14:09

Pozostało 580 znaków

2019-07-12 14:38

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 1 godzina temu

Lokalizacja: Nether

1

W drawBoard() w instrukcji switch i case 0: nie dodałaś breakprzez co na koniec gry rysuje dodatkowo ludzia (bez nogi) :P


In C++ we don't say "Missing asterisk" we say "error C2664: 'void std::vector<block,std::allocator<_Ty>>::push_back(const block &)': cannot convert argument 1 from 'std::_Vector_iterator<std::_Vector_val<std::_Simple_types<block>>>' to 'block &&'"
dzięki, już poprawione - Dominika Łęczycka 2019-07-12 14:56

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0