invalid types 'const char[int]' for array subscript

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-10 21:59
0

Witam,
W celu przećwiczenia wykorzystywania wskaźników i referencji postanowiłam napisać prostą grę w konsoli (wisielec). Gra jest prawie skończona jednak kompilator pokazuje mi 2 błędy:

 • "error invalid type 'const char[int]' for array subscript"-
  zwracam się o pomoc, ponieważ zupełnie nie wiem w czym popełniłam błąd- stworzyłam wskaźnik (const char*secretPhrase) na tablicę znaków (type- const char),a następnie stworzyłam pentlę for, aby porównać kolejne elementy tablicy ze zmienną guess (type-char).

fragment kodu:

for(int i=0; i<secretPhraseLength; i++)
  {
    if(tolower(secretPhrase[i])==guess)
      noptrHiddenPhrase[i] = secretPhrase[i];
      found = true;
  }
  if(!found)
  {
    numberOfGuessesLeft--;
  }

dla pewności przeprowadziłam symulację tego tylko problemu w pustym programie (używając wskaźnika, tablicy const char i pętli for ) i w programie testowym wszystko działa jak należy.

-drugim błędem, jaki pokazuje kompilator jest: 'noptrHiddenPhrase was not declared i scope' .- oczywiście przed wywołaniem zdeklarowałam powyżej typ zmiennej. Co wiecej- w całym programie używałam jej kilka razy i przy wcześniejszych podobnych użyciach kompilator nie wskazał żadnego błędu.(noptr to skrót od no owning pointer).

Nie udaje mi się przesłać załącznika, więc zamieszczam też kod programu (struktura projektu; main.cpp, wisielec.cpp, nagłówki funkcji w wisielec.h)

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include "wisielec.h"

using namespace std;

const int IGNORE_CHARS = 256; //to do main
const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";

//Play Game
void PlayGame()
{
  const int MAX_LENGTH_OF_SECRET_PHRASE = 256;
  const int MAX_NUMBER_OF_GUESSES = 6;

  char secretPhrase[MAX_LENGTH_OF_SECRET_PHRASE];
  char* noptrHiddenPhrase = nullptr;
  int nubmerOfGuessesLeft = MAX_NUMBER_OF_GUESSES;

  int secretPhraseLength = GetSecretPhrase(secretPhrase, MAX_LENGTH_OF_SECRET_PHRASE);//z t¹ lnijk¹ by³ problem

  noptrHiddenPhrase = MakeHiddenPhrase(secretPhrase, secretPhraseLength);

  DrawBoard(nubmerOfGuessesLeft, noptrHiddenPhrase);

  do
  {
    char guess = GetGuess();
    UpdateBoard(guess, noptrHiddenPhrase, secretPhrase, secretPhraseLength, nubmerOfGuessesLeft);
    DrawBoard(nubmerOfGuessesLeft, noptrHiddenPhrase);

  }while(isGameOver(nubmerOfGuessesLeft, noptrHiddenPhrase, secretPhraseLength));

  DisplayResult(secretPhrase, nubmerOfGuessesLeft);

  delete [] noptrHiddenPhrase;
}
  /*do
  {
    PlayGame();
  }while(WantToPlayAgain());

}*/ ///To muszę się jeszcze zastanowić, gdzie powinnam umieścić ;)

char GetGuess()
{
  return GetCharacter("Let's input your guess: ", INPUT_ERROR_STRING);
}

void UpdateBoard(char guess, char*noptrHiddenPhrase, const char secretPhrase, int secretPhraseLength, int&numberOfGuessesLeft)
{
  bool found = false;

  for(int i=0; i<secretPhraseLength; i++)
  {
    if(tolower(secretPhrase[i])==guess)
      noptrHiddenPhrase[i] = secretPhrase[i];
      found = true;
  }
  if(!found)
  {
    numberOfGuessesLeft--;
  }
}

bool isGameOver(int numberOfGuessesLeft, const char*optrHiddenPhrase, int secretPhraseLength)
{
  bool hasDash = false;
  for(int i=0;i<secretPhraseLength;i++)
  {
    if(noptrHiddenPhrase[i]=='-')
    {
      hasDash = true;
      break;
    }
  }return numberOfGuessesLeft==0 || !hasDash;
}

void DisplayResult(const char*secretPhrase, int numberOfGuessesLeft)
{
  if(numberOfGuessesLeft>0)
  {
    cout<<"You got it! The phrase was: "<<secretPhrase<<endl;
  }
  else
  {
    cout<<"You didn't get it...The phrases was: "<<secretPhrase<<endl;
  }
}

bool WantToPlayAgain()
{
  const char validInputs[] = {'y','n'};
  char response = GetCharacter("Would you like to play again? (y/n)", INPUT_ERROR_STRING, validInputs, 2);
  return response == 'y';
}

//Get Secret Phrase
int GetSecretPhrase(char secretPhrase[], int maxlength)
{
  bool failure;
  int length;
  do
  {
    failure = false;
    cout<<"Enter the secret phrase: ";
    cin.get(secretPhrase, maxlength);

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '/n');
      cout << INPUT_ERROR_STRING << endl;
      failure = true;
    }
    else
    {
      length = strlen(secretPhrase);

      if(length==0)
      {
        cout<<"You didn't enter any characters. Please, enter a word.";
        failure = true;
      }
    }

  }while(failure);
  return length;
}
//Make Hidden Phrase
char*MakeHiddenPhrase(const char*secretPhrase, int secretPhraseLength)
{
  char* hiddenPhrase = new char[secretPhraseLength+1];
  for(int i=0;i<secretPhraseLength;i++)
  {
    if(secretPhrase[i] != ' ')
    {
      hiddenPhrase[i]='-';
    }
    else hiddenPhrase[i] = ' ';
  }
  hiddenPhrase[secretPhraseLength]='\0';
  return hiddenPhrase;
}
//Draw Board
void DrawBoard(int numberOfGuessesLeft, const char* noptrHiddenPhrase)
{
  switch(numberOfGuessesLeft)
  {
  case 0:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|\\"<<endl;
    cout<<" | / \\"<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }
  case 1:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|\\"<<endl;
    cout<<" | / "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;

  case 2:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|\\"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 3:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | /|"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 4:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 5:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  O"<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break;
  case 6:
  {
    cout<<" +---+"<<endl;
    cout<<" |  |"<<endl;
    cout<<" |  "<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<" | "<<endl;
    cout<<"-+-"<<endl<<endl;
  }break; default: break;
  }cout<<"Secret Phrase: "<<noptrHiddenPhrase<<endl<<endl;
}

char GetCharacter(const char* prompt, const char*error)
{
  char input;
  bool failure;

  do
  {
    failure=false;
    cout<<prompt;
    cin>>input;

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '/n');
      cout << error << endl;
      failure=true;
    }
    else
    {
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '/n');

      if(isalpha(input))
      {
        input = tolower(input);
      }
      else
      {
        cout<<error<<endl;
        failure = true;
      }
    }
  }while(failure); return input;
}

char GetCharacter(const char* prompt, const char* error, const char validInput[], int validInputLength)
{
  char input;
  bool failure;

  do
  {
    failure=false;
    cout<<prompt;
    cin>>input;

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '/n');
      cout << error << endl;
      failure=true;
    }
    else
    {
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '/n');

      if(isalpha(input))
      {
        input = tolower(input);

        for (int i=0;i<validInputLength;i++)
        {
          if(input==validInput[i])
          {
            return input;
          }
        }
      }
      cout<<error<<endl;
      failure=true;
    }
  }while(failure); return input;
}

main.cpp:

#include <iostream>
#include "wisielec.h"

using namespace std;

int main()
{
  const int IGNORE_CHARS = 256; //to do main
  const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";

  PlayGame();
  return 0;
}

wisielec.h:

#include <iostream>

using namespace std;

void PlayGame();
bool WantToPlayAgain();
char*MakeHiddenPhrase(const char*secretPhrase, int secretPhraseLength);
void DrawBoard(int numberOfGuessesLeft, const char* noptrHiddenPhrase);
int GetSecretPhrase(char secretPhrase[], int maxlength);
char GetGuess();
void UpdateBoard(char guess, char*noptrHiddenPhrase, const char*secretPhrase, int secretPhraseLength, int&numberOfGuessesLeft);
bool isGameOver(int numberOfGuessesLeft, const char*optrHiddenPhrase, int secretPhraseLength);
void DisplayResult(const char*secretPhrase, int numberOfGuessesLeft);

char GetCharacter(const char* prompt, const char*error);
char GetCharacter(const char* prompt, const char*error, const char validInput[], int validInputLength);

Niestety nie mam żadnego pomysłu jak to naprawić. Nie bardzo mam do kogo się zwrócić o pomoc, a bardzo frustrującym byłoby porzucić niedziałającą, prawie skończoną grę :-(

Będę wdzięczna za każdą odpowiedź :-)

edytowany 7x, ostatnio: furious programming, 2019-07-10 22:20
Kod wstawiamy w znaczniki kolorujące składnię – ```c++ przed kodem, a po kodzie samo ``` – pamiętaj o tym. - furious programming 2019-07-10 22:21

Pozostało 580 znaków

2019-07-10 22:17
1

W isGameOver używasz noptrHiddenPhrase a nie przekazałaś go jako argumentu, stąd błąd.
A twoje const char secretPhrase, po którym chcesz indeksować [] to jest JEDEN CHAR. Może to miał być const char*, szczególnie że tam gdzie wołasz tą funkcje ta zmienna to char[]


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...
edytowany 2x, ostatnio: Shalom, 2019-07-10 22:19

Pozostało 580 znaków

2019-07-10 22:36
0

Ojej😳
Z oboma punktami miałeś rację 😅
Dziękuję bardzo ;-)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0