Struktury, wskaźniki, wyświetlanie/wczytywanie

0

Siemka, chciałem potwierdzić czy zadanie zgadza się z treścią polecenia i zapytać o jedną rzecz.
Treść zadania:
W programie zdefiniuj strukturę TStudent o polach: nazwisko, imię, srednia. Napisz funkcje wczytujące z klawiatury i wypisujące na ekran dane studenta. Parametrem powyższych funkcji ma być struktura przekazana przez wskaźnik. Rozbuduj program tak, aby tworzył bazę studentów. Wczytaj liczbę studentów, przydziel pamięć i wczytaj dane. Napisz funkcję obliczającą i zwracającą średnią wszystkich studentów.

Nie jestem pewien czy spełniam w 100% polecenie i myślałem jeszcze o tym jak wyświetlić na ekranie dane wybranego przez siebie studenta, //wyswietl(wektor_stud[0]); takie coś jest błędne bo funkcja wyświetl nie przyjmuje wektora tylko zmienną typu Tstudent, czy w takim razie musiałbym zmienić argument w funkcji wyświetl i jest to jedyny sposób?

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

struct Tstudent
{
  string imie;
  string nazwisko;
  double srednia;
};

Tstudent wczytaj(Tstudent *student)
{
  cout<<"Imie"<<endl;
  cin>>student->imie;
  cout<<"Nazwisko"<<endl;
  cin>>student->nazwisko;
  cout<<"Srednia"<<endl;
  cin>>student->srednia;
  return *student;
}
void wyswietl(Tstudent *student)
{
  cout<<student->imie<<endl;
  cout<<student->nazwisko<<endl;
  cout<<student->srednia<<endl;
}
double f_srednia(vector<Tstudent> wektor){
  double srednia;
  for(int i=0; i<wektor.size(); i++){
    srednia = srednia + wektor.at(i).srednia;
  }
  return srednia/wektor.size();
}
int main()
{
  int liczba_studentow;
  cout<<"Podaj liczbe studentow "<<endl;
  cin>>liczba_studentow;
  vector<Tstudent> wektor_stud;
  Tstudent *stud = new Tstudent;
  
  for(int i=0; i<liczba_studentow; i++)
  {
    cout<<"Dane "<<i+1<<" studenta. "<<endl;
    wektor_stud.push_back(wczytaj(stud));

  }
  cout<<"Srednia "<<wektor_stud.size()<<" studentow = "<<f_srednia(wektor_stud);
  //wyswietl(wektor_stud[0]);
    return 0;
  }

0
 1. Brakuje #include <string>.
 2. W funkcji f_srednia zmienną srednia musisz zainicjować wartością 0, żeby wynik był poprawny.
 3. Funkcja wyswietl przyjmuje wskaźnik do struktury, więc trzeba jej podać adres konkretnego elementu wektora:
for (int i = 0; i < wektor_stud.size(); ++i)
{
    wyswietl(&wektor_stud[i]);
}
 1. Skoro funkcja wczytaj ustawia wartości struktury przez wskaźnik, to nie musi nic zwracać:
wczytaj(stud);
wektor_stud.push_back(*stud);
 1. Przydzieliłeś pamięć dynamicznie operatorem new, więc powinieneś ją zwolnić, gdy już nie jest używana:
delete stud;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1