sumowanie w pętli

0

Witam. Mam do napisania program liczący długość krzywej. Długość krzywej w przybliżeniu będzie równa długości łamanej. Napisałem program liczący długości odcinków łamanej w pętli dla zadanego przedziału x [1,16]. Zamiast tego muszę zsumować odcinki i wypisać całą długość i tu nie wiem jak takie sumowanie skonstruować ;) Proszę o pomoc

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define M_E   2.71828182845904523536
#define f(x) cos(x * x) + x * pow(M_E, x) / 7 - sin(log(x))

int main()
{
  float x;
  double y;
  float x_poprz;
  double y_poprz;
  float dl;

  for (x = 1; x <= 16; x = x + 0.01)
  {
    y = f(x);
    x_poprz = x - 0.01;
    y_poprz = f(x_poprz);

    dl = sqrt((x - x_poprz)*(x - x_poprz) + (y - y_poprz)*(y - y_poprz));
  }

  printf ("Dlugosc luku wynosi: %.5f\n", dl);

  getche();
  return 0;
}
0

Jeśli dobrze rozumiem (a jest to trudne, bo nazewnictwo zmiennych leży) to dl jest długością pojedynczego odcinka, Ty natomiast próbujesz szesnaście razy obliczyć coś i wpakować to wciąż do tej samej zmiennej dl.
Czym ta zmienna jest? Gdybyś nadał jej dokładniejszą nazwę, na przykład dlugosc_odcinka, albo calkowita_dlugosc_luku, to byłoby nam łatwiej ;)

Może jeśli masz kolejne długości (odległości) od kolejnych szesnastu punktów, to sumuj je po każdej iteracji?

1

Przeanalizuj to jeszcze, ale wygląda, że jest dobrze, zgodnie z sugstią powyżej, zsumowałem długości, zmieniłem też funkcję na prostszą do stestowania:) - pierwiastek z dwustu to długość funcji y = x od zera do dziesięciu.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define M_E   2.71828182845904523536
//#define f(x) cos(x * x) + x * pow(M_E, x) / 7 - sin(log(x))
#define f(x) x

int main()
{
  float x;
  double y;
  float x_poprz;
  double y_poprz;
  float dl = 0;

  for (x = 0; x <= 10; x = x + 0.01)
  {
    y = f(x);
    x_poprz = x - 0.01;
    y_poprz = f(x_poprz);

    dl += sqrt((x - x_poprz)*(x - x_poprz) + (y - y_poprz)*(y - y_poprz));
  }

  printf ("Dlugosc luku wynosi: %.5f, %.5f\n", dl, sqrt(200));

  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1