Implementacja kontenera std::vector.

0

Próbuję napisać własną klasę przypominającą w działaniu standardowy wektor STL. Mam już szkielet całej klasy, ale gdy dodaję do wektora obiekt typu std::string, program wiesza się tuż po zakończeniu wykonywania metody void List::add(const T &).
Debugging oczywiście nic nie daje, ponieważ crash następuje tak jakby w procesie powrotu do poprzednio wykonywanego kodu.

Kontener:

template <class T>
class List {
private:
  int length;
  int capacity;
  int log;
  T *buffer;

  void reserve(int capacity) {
    T newBuffer[capacity];
    for(int i=0; i<length; i++) {
      newBuffer[i] = buffer[i];
    }
    delete[] buffer;
    buffer = newBuffer;
    this->capacity = capacity;
  }
public:
  List() {
    clear();
  }

  T &operator[](int index) {
    return buffer[index];
  }

  T *begin() { return buffer; }
  T *end() { return buffer + length; }
  T &front() { return buffer[0]; }
  T &back() { return buffer[length - 1]; }
  int size() {
    return length;
  }
  bool empty() {
    return length == 0;
  }
  void clear() {
    length = capacity = log = 0;
    buffer = nullptr;
  }
  int find(T element) {
    for(int i=0; i<length; i++) {
      if(buffer[i] == element)return i;
    }
    return -1;
  }
  void add(const T &element) {
    if(length == capacity)reserve(0b1 << log++);
    buffer[length++] = element;
    printf("SECOND\n");
  }
  T &get(int index) {
    return buffer[index];
  }

  ~List() {
    delete[] buffer;
  }
};

I kod testujący:

List<std::string> list;
printf("FIRST\n");
list.add(std::string("rgergcgreg fadfg\nsadfg"));
printf("THIRD\n");
//list.add(std::string("ailkrgksdferv fg "));
//list.add(std::string("asdgfcfg sadf xc a"));
printf("%i\n", list.size());
for(std::string str : list) {
  printf("%s\n", str.c_str());
}
1
  void reserve(int capacity) {
    T newBuffer[capacity];
    for(int i=0; i<length; i++) {
      newBuffer[i] = buffer[i];
    }
    delete[] buffer;
    buffer = newBuffer;
    this->capacity = capacity;
  }

Masz VLA (nie C++), a więc tablicę na stosie. Przypisujesz ją do wskaźnika buffer, po czym kończysz czas życia tej tablicy. Potem to już czyste UB, szczególnie jak na takim wskaźniku wywołujesz delete[].

Na przyszłość polecam użycie address sanitizera, świetne narzędzie do takich przypadków.

0

Dzięki! Ale ze mnie debil xD T *newBuffer = new T[capacity];

1
void clear() {
length = capacity = log = 0;
buffer = nullptr;
}

To będzie powodować wyciek pamięci. Przypisanie nullptr nie załatwia sprawy, pamięć musisz zwolnić.

PS. zainteresuj się placement new.

0

Kilka komentarzy.

 • Tworzysz tablicę (T *newBuffer = new T[capacity];) a sądząc po nazwie reserved i podobieństwa to std::vector tak na prawdę chcesz zaalokować pamięć i nic więcej. Teraz będziesz niepotrzebnie inicjował wszystkie obiekty w tablicy.
 • Zamiast pętli for do kopiowania użyj std::copy
 • Jeśli podczas kopiowania T::operator=() rzuci wyjątek to masz wyciek pamięci
 • Implementacja metody find - już coś takiego powstało: std::find
 • Pomyśl czy nie przeciążyć metody add i wykorzystać dobrodziejstwo r-values
 • Część metod może być const
 • Możesz się pozbyć zmiennej log i wykorzystać capacity * 2

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0