Odwrotna Notacja Polska

0

Mam pytanie czy kod dziala poprawnie dla wszystkich wypadkow?

#include <iostream>

using namespace std;

const int S_MAX = 100; // rozmiar stosu operatorów

int p(char c)
{
switch(c)
{
case '+' : ;
case '-' : return 1;
case '*' : ;
case '/' : return 2;
case '^' : return 3;
}
return 0;
}

int main()
{
char S[S_MAX]; // stos operatorów
int sptr = 0; // wskaźnik stosu
char c; // kolejny znak wyrażenia

while(true)
{
cin >> c;

if(c == '=')               // koniec wyrażenia?
{
 while(sptr) cout << S[--sptr] << ' '; // jeśli tak, na wyjście przesyłamy
                     // wszystkie operatory ze stosu
 break;                 // i przerywamy pętlę
}

switch(c)                // analizujemy odczytany znak
{
 case ' ' : break;           // spację ignorujemy

 case '(' : S[sptr++] = '(';      // nawias otwierający zawsze na stos
       break;

 case ')' : while(S[sptr-1] != '(')   // nawias zamykający
       cout << S[--sptr] << ' ';  // ze stosu przesyłamy na wyjście
                     // wszystkie operatory aż do nawiasu otw.
       sptr--;           // usuwamy ze stosu nawias otwierający
       break;

 case '+' : ;              // operator
 case '-' : ;
 case '*' : ;
 case '/' : ;
 case '^' : while(sptr)
       {
        if((p(c) == 3) || (p(c) > p(S[sptr - 1]))) break;
        cout << S[--sptr] << ' '; // na wyjście przesyłamy ze stosu wszystkie
       }              // operatory o wyższych priorytetach
       S[sptr++] = c;       // operator umieszczamy na stosie
       break;

 default:  cout << c << ' ';      // inaczej znak przesyłamy na wyjście
       break;
}

}

cout << endl;

return 0;
}

0

A co mówią UTeki?

0

Jak wyglada wyjscie?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0