Przykład z Symfonii C++ – nie potrafię zrozumieć jednej kwestii

Odpowiedz Nowy wątek
2018-12-25 20:12

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 4 miesiące temu

0
#include <iostream>

using namespace std;

#include <string>
#include <ctime>

void zwloka(int sekund);

class ekran_alfanum
{
  string tresc;
  char tlo_ekranu;
  enum{ wys_ekranu = 24, szer_ekranu = 63};

public:
  ekran_alfanum() : tlo_ekranu(' ')
  {
    tresc.resize(wys_ekranu * szer_ekranu, tlo_ekranu);
  }

  void zamaluj_obszar(int lewy, int gora, int prawy, int dol, char tlo_okna);

  void wyswietl()
  {
    cout << tresc << flush;
  }

  void wymaz_wszystko()
  {
    zamaluj_obszar(0,0, szer_ekranu, wys_ekranu, tlo_ekranu);
  }

  void napisz(int kolumna, int rzad, string tekst)
  {
    tresc.replace(szer_ekranu * rzad + kolumna, tekst.length(), tekst);
  }
};

void ekran_alfanum::zamaluj_obszar( int lewy, int gora, int prawy, int dol, char tlo_okna)
{

  int dlugosc = prawy - lewy;
  for(int y = gora; y < dol; y++)
  {
    tresc.replace(y * szer_ekranu + lewy, dlugosc, dlugosc, tlo_okna);
  }

  for(int i = 0; i < wys_ekranu; i++)
  {
    tresc[(i +1) * szer_ekranu - 1] = '\n';
  }

}

ekran_alfanum monitor;

class okno;

class wizerunek_ekranu
{
  okno * tab_okn[20];
  int ile_okien;

public:
  //konstruktor
  wizerunek_ekranu() : ile_okien(0){}

  void odswiez();
  void mazanie();

  void operator += (okno & ref_ok);
  wizerunek_ekranu & operator+(okno & ref_ok);
  void operator -= (okno & ref_ok);
  void operator != (okno & ref_ok);
};

class okno
{
  int x, y, wys, szer;
  char kolor;
  string tytul;

public:
  okno(int xx, int yy, int ss, int ww, char kk, string tt)
      : x(xx), y(yy), wys(ww), szer(ss), kolor(kk), tytul(tt) {}

  wizerunek_ekranu operator + (okno & m2);
  void narysuj_sie();
};

void okno::narysuj_sie()

{
  monitor.zamaluj_obszar(x, y, x + szer, y + wys, kolor);
   string linijka( szer, '-');
   monitor.napisz(x, y,   linijka);
   monitor.napisz(x, y + wys,  linijka);

   for(int i = 0; i < wys+1; i++ )
   {
     monitor.napisz(x, y + i, "|");
     monitor.napisz(x + szer, y+i, "|");
   }

   monitor.napisz(x +(szer - (tytul.size())) / 2, y, tytul);
   monitor.wyswietl();
}

wizerunek_ekranu okno::operator+( okno & m2)
{
  wizerunek_ekranu roboczy;
  roboczy += *this;

  roboczy += m2;
  return roboczy;
}

void wizerunek_ekranu::operator += (okno & ref_ok)
{
   tab_okn[ ile_okien++] = &ref_ok;
   odswiez();
}

void wizerunek_ekranu::operator-=(okno & ref_okna)
{
  int i = 0;
  for( ; i < ile_okien; i++)
  {
    if(tab_okn[i] == &ref_okna) break;
  }
    if( i == ile_okien)
    {

    }else
    {
      for(int k = i; k < ile_okien ; k++)
      {
         tab_okn[k] = tab_okn[k +1];
      }
      ile_okien--;
    }
    mazanie();
    odswiez();
  }

  void wizerunek_ekranu::operator!=(okno & ref_okna)
  {
    *this -= ref_okna;
    *this += ref_okna;
    odswiez();
  }

  void wizerunek_ekranu::odswiez()
  {
    for(int i = 0; i < ile_okien; i++)
    {
      tab_okn[i]-> narysuj_sie();
    }
  }

  void wizerunek_ekranu::mazanie()
  {
    monitor.wymaz_wszystko();
  }

  wizerunek_ekranu & wizerunek_ekranu::operator + (okno & ref_okna)
  {
    *this += ref_okna;
    return *this;
  }
int main()
{
  wizerunek_ekranu pulpit;
  okno gra(15, 7, 21, 6, '$', "Gra w Chinczyka");
  okno kalkulator(2, 3, 14, 6, '@', "Kalkulator");
  okno edytor(7, 5, 18, 6, ':', "Edytor");
  okno pol(3, 8, 22, 4, '%', "Pokax");

  pulpit = kalkulator + gra + edytor ;//+ edytor;
  zwloka(1);

  okno zegar(4, 9, 18, 6, '%', "Zegar");

  pulpit += zegar;
/*
  zwloka(1);
  pulpit != kalkulator;

  zwloka(1);
  pulpit != gra;
  zwloka(1);
  pulpit -= kalkulator;

  zwloka(1);*/
  return 0;
}

void zwloka(int sekund)
{
  static time_t poprzedni_czas = time(NULL);
  while(time(NULL) - poprzedni_czas < sekund);
  poprzedni_czas = time(NULL);
}

Tutaj mam cały przykład z symfonii c++, nie potrafię zrozumieć jednej kwestii:

wizerunek_ekranu & operator+(okno & ref_ok);

Po co jest tutaj ta referencja do operatora. Dziękuję za wyjaśnienie.

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2018-12-26 00:35

Pozostało 580 znaków

kq
2018-12-25 21:08
kq
Moderator C/C++

Rejestracja: 6 lat temu

Ostatnio: 4 godziny temu

Lokalizacja: Szczecin

0

To nie jest referencja do operatora, tylko operator zwracający referencję do *this. Swoją drogą, to naprawdę przykład z symfonii? operator+ nie powinien modyfikować swoich parametrów, łamie to przyjęte konwencje.


Pozostało 580 znaków

2018-12-30 00:05

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 4 miesiące temu

0
kq napisał(a):

To nie jest referencja do operatora, tylko operator zwracający referencję do *this. Swoją drogą, to naprawdę przykład z symfonii? operator+ nie powinien modyfikować swoich parametrów, łamie to przyjęte konwencje.

Tak dokładnie jest to przykład z symfonii

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0