Alokacja tablicy dwuwymiarowej w funkcji

0

Chciałbym się was zapytać drodzy programiści,w jaki sposób poprawnie alokować pamięć na tablicę dwuwymiarową w funkcji, w języku C?
W obecnym przykładzie przekazuję tablice przez wskaźnik, ale niestety w funkcji zaalokuj_pamiec() : dla linijki:

  *macierz[i] = (float*)malloc(kolumny * sizeof(float));

dostaję błąd:

  Exception thrown at 0x008C1EB5 in Macierz.exe: 0xC0000005: Access violation writing location 0xCCCCCCCC.
void zaalokuj_pamiec(float *** macierz, int wiersze, int kolumny)
{
  *macierz = (float**)malloc(wiersze * sizeof(float));
  if (macierz == NULL)
    printf("Nie udalo sie zaalokowac pamieci");

  for (int i = 0; i < wiersze; i++)
  {
    *macierz[i] = (float*)malloc(kolumny * sizeof(float));
    if (macierz[i] == NULL)
      printf("Nie udalo sie zaalokowac pamieci");
  }
}

void wprowadzanie_wartosci_macierzy(float ** macierz, int ilosc_wierszy, int ilosc_kolumn)
{
  for (int i = 0; i < ilosc_wierszy; i++)
  {
    for (int j = 0; j < ilosc_kolumn; j++)
    {
      printf("T[%d,%d] = ", i + 1, j + 1);
      scanf_s("%f", &macierz[i][j]);
    }
  }
}

inline void wyswietlanie(float **macierz, int w, int k)
{
  for (size_t i = 0; i < w; i++)
  {
    printf("\n");
    for (size_t j = 0; j < k; j++)
    {
      printf("%1.f", macierz[i][j]);
    }
  }
}

inline void zwolnij_miejsce(float ** macierz, int wiersze, int kolumny)
{
  for (int i = 0; i < wiersze; i++)
    free(macierz[i]);

  free(macierz);
}

int main()
{
  int wiersze = 2;
  int kolumny = 3;
  float ** macierz = NULL;

  zaalokuj_pamiec(&macierz, wiersze, kolumny);
  wprowadzanie_wartosci_macierzy(macierz, wiersze, kolumny);
  zwolnij_miejsce(macierz, wiersze, kolumny);

  system("pause");

  return 0;
}

Dziękuję za poświęcony czas.

2

Spróbuj: (*macierz)[i], bez nawiasu, najpierw zadziała operator [].

2

Uważaj na priorytety operatorów! [] ma wyższy priorytet niż *! https://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
Sprawdzaj NULL sensownie!

void zaalokuj_pamiec(float *** macierz, int wiersze, int kolumny)
{
  assert(macierz); // nie ma sensu jeśli NULL!
  *macierz = (float**)malloc(wiersze * sizeof(float));
  if (*macierz == NULL) {
    printf("Nie udalo sie zaalokowac pamieci");
    return;
  }
  for (int i = 0; i < wiersze; i++)
  {
    (*macierz)[i] = (float*)malloc(kolumny * sizeof(float));
    if ((*macierz)[i] == NULL)
      printf("Nie udalo sie zaalokowac pamieci");
  }
}

Są lepsze na to sposoby, jeden kawałek pamięci:

float** mallocFloatMatrix(int rows, int columns)
{
   float **m= malloc(rows * sizeof(float*) + sizeof(float) * rows * columns);
   if (!m) return m;

   float *row = (float *)(m + rows);
   for (int i = 0; i < rows; ++i, row += columns)
     m[i] = row;

   return m;
}
0

Dzięki za odpowiedz, od teraz będę używać tego drugiego sposobu, jest o wiele bardziej intuicyjny ;)!

1

Da się jeszcze ładniej:
https://wandbox.org/permlink/4nREzHY14QUAwKu7

typedef struct MatrixFloat
{
  int rowCount;
  int columnCount;
  float *a[];
} MatrixFloat;

MatrixFloat* MatrixFloatAlloc(int rowCount, int columnCount)
{
  MatrixFloat* m = malloc(sizeof(MatrixFloat) 
               + rowCount * sizeof(float*) 
               + sizeof(float) * rowCount * columnCount);

  if (!m) return m;

  m->rowCount = rowCount;
  m->columnCount = columnCount;

  float *row = (float *)((float **)m->a + rowCount);
  for (int i = 0; i < rowCount; ++i, row += columnCount)
     m->a[i] = row;

  return m;
}

void MatrixFloatFree(MatrixFloat* m)
{
  free(m);
}

Da się nawet jeszcze bardziej pro, ale to już bardziej skomplikowane i mniej poręczne dla początkujących.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0