Zakończenie dynamicznej tablicy dwuwymiarowej po wprowadzeniu pustego wiersza

0

Witam.
Potrzebuje stworzyć dwuwymiarową tablicę dynamiczną w C do której wprowadzamy dane wprowadzamy np:

3(spacja)21(spacja)11(enter)
4(spacja)5(spacja)125(spacja)45(enter)
1(spacja)9(spacja)4(enter)
(enter)

Pusta linia ma oznaczać koniec wprowadzania, ale nie udaje mi się tego uzyskać

for (int m=0;;++m){
 a=(float **)realloc(a,(m+1)*sizeof(*a));
 i=0;
 while ((count = scanf("%f%c", &tmp, &follow)) > 0)
 {
  if (count == 2 && (isspace(follow) || follow=='\n'))
   {
   a[m]=(float*)realloc(a[m],(i+1)*sizeof(float));
   a[m][i] = tmp;
   i++;
    if(follow=='\n')
    {
     n[m]=i;
     break;
    }
  }
  else
  {
   printf ("Wprowadzono bledne dane\n");
   EXIT_SUCCESS;
  }
 }
}
0

Kielon czy po wciśnięciu entera w nowej linii dostajesz "Wprowadzono bledne dane"?

0

Jeżeli dane są wprowadzone jak w przykładzie błąd nie wyskakuje. Poniżej wrzucam cały program. Brakuje mi tylko możliwości zatrzymania programu po wprowadzeniu pustej linni

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
int main () {
float tmp;
char follow;
int count;
int i=0;
float **a=NULL;
int n[100];
for (int m=0;;++m){
 a=(float **)realloc(a,(m+1)*sizeof(*a));
 i=0;
 while ((count = scanf("%f%c", &tmp, &follow)) > 0)
 {
  if (count == 2 && (isspace(follow) || follow=='\n'))
   {
   a[m]=(float*)realloc(a[m],(i+1)*sizeof(float));
   a[m][i] = tmp;
   i++;
    if(follow=='\n')
    {
     n[m]=i;
     break;
    }
  }
  else
  {
   printf ("Wprowadzono bledne dane\n");
   EXIT_SUCCESS;
  }
 }
}

0

Powinno działać, ale nie testowałem dość dokładnie:
https://wandbox.org/permlink/Yfk1dAutbQ7UJ0Ro

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>

int scanLineForDoubles(const char *line, double **allocsTable)
{
  double x;
  char *p = (char *)line;
  int count = 0;
  
  errno = 0;
  while (p && *p)
  {
    char *oldP = p;
    x = strtod(p, &p);
    if (oldP == p)
      break;
    *allocsTable = realloc(*allocsTable, (count+1)*sizeof(**allocsTable));
    (*allocsTable)[count++] = x;
  }
  return count;
}

void freeMatrix(double **matrix, int columntCount)
{
  if (!matrix || !columntCount) return;
  for (int i = 0; i < columntCount; ++i)
    free(matrix[i]);
  free(matrix);
}

int loadMatrix(FILE* f, double ***allocMat, int *resultRowSize)
{
  int count = 0;
  int rowSize = 0;
  char line[0x400];
  
  while (fgets(line, sizeof(line), f))
  {
    double *row = NULL;
    int newRowSize = scanLineForDoubles(line, &row);
    if (newRowSize <= 0) break;
    if (!rowSize) {
      rowSize = newRowSize;
    } else {
      if (rowSize != newRowSize) {
        freeMatrix(*allocMat, count);
        *allocMat = NULL;
        return -1;
      }
    }
    *allocMat = realloc(*allocMat, (count+1)*sizeof(**allocMat));
    (*allocMat)[count++] = row;
  }
  *resultRowSize = rowSize;
  return count;
}

int main(void)
{
  double **m = NULL;
  int rowSize = 0;
  int columnSize = loadMatrix(stdin, &m, &rowSize);
  
  int i, j;
  
  printf("(%d , %d)\n", columnSize, rowSize);
  for (i = 0; i < columnSize; ++i) {
    for (j = 0; j < rowSize; ++j) {
      printf("%8lg ", m[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
  
  freeMatrix(m, columnSize);
  
  return EXIT_SUCCESS;
}
0

Wielkie dzięki. Programik działa. Tylko nie rozumiem dlaczego zadeklarowano tablicę char w ten sposób:

 char line[0x400]

Zwiększa to pojemność tablicy? Nie można po prostu zadeklarować tego jako line[400]?

0

Nie można, bo 0x400 == 1024 != 400. Dlaczego zapisano szesnastkowo zamiast dziesiętnie, pozostaje zgadywać nam obu…

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1