Zadanie z przeciążaniem operatora strumieniowego

0

Witam,

Napotkałem problem podczas rozwiązywania zadań przed kolokwium z Programowania Obiektowego w C++ .
Na początek wstawię poniżej nagłówek klasy, której dotyczy zadanie.

#ifndef STRINGLIST_H
#define STRINGLIST_H
#include <list>
#include <string>
#include <iostream>
#include <utility>

class StringList
{
private:
  std::list<std::string> l;
  std::list<std::string>::iterator current_line; // moje pomysły, raczej zły tok myslenia
  int current_word = 0; // to rowniez

public:
  StringList operator+(const std::string &s);
  StringList operator-(const std::string &s);

  std::list<std::string> getList();

  friend std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl);
  friend std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl);

};

std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl);
std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl);

#endif // STRINGLIST_H

No i tresc zadania

Zadanie 4.
Zaprogramuj dla klasy StringList wyjściowy operator strumieniowy, którego kolejne wywołania tego operatora będą skutkować przepisaniem na strumień jednego, kolejnego wyrazu z napisu. Jeżeli osiągnięty zostanie koniec pierwszego należy przejść do kolejnego itd. W przypadku dojścia do końca listy działanie jest nieokreślone.

No i mam problem jak podawać na strumien po jednym wyrazie? Ok, gdyby trzeba było podać wszystkie na raz nie ma problemu, robie sobie 2 pętle i wszystko gładko działa. Ale w jaki sposób zapamiętywać w ktorym miejscu skonczyłem (tzn który wyraz powinien byc rzucony gdy wywołamy kolejny raz operator << ) ?
Podjąłem jakieś próby ze zmiennymi pomocniczymi : iterator wskazujacy na linie i int wskazujacy na numer słowa które powinno byc wyswietlone w dalej linii, ale wydaje mi się że nie tędy droga.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.

0

może naprowadzeniem na to jak podejsc do problemu bedzie kolejne zadanie?

Zadanie 5.
Zmodyfikuj operator z poprzedniego zadania tak, aby w przypadku dojścia do końca listy rzucany był wyjątek std::out_of_range, ale następne wywołanie tego operatora powodowało rozpoczęcie odczytywania od początku.

1

naklepałem coś na szybko, przeanalizuj i wyciągnij wnioski

struct test
{
  std::istringstream input{ "To jest tekst." };
  friend std::ostream& operator<<(std::ostream &os, test &sl);
};

std::ostream &operator<<(std::ostream &os, test& a) {
  std::string data;
  a.input >> data;
  os<<data;
  return os;
 }
// w int main()
 test moj_test;
  std::cout << moj_test << "\n";
  std::cout << moj_test << "\n";

edit:
a co do samej listy to iteratory.

0

Tylko jeszcze problem z konstruktorem kopiującym jak mam stringstream jako pole składowe klasy... Kompilator generuje mi błąd jak konstruktora kopiujacego nie napiszę ręcznie, a nie wiem jak napisac, aby kopiował także stan obiektu typu stringstream. Konstruktor kopiujący tutaj sie wykonuje

StringList StringList::operator+(const std::string &s){
  for(const auto &v : l)
    if(v == s)
      return *this;

  StringList result(*this); //tu pewnie dziala konstruktor kopiujacy
  result.l.push_back(s);

  return result;
}
0

Tylko jeszcze problem z konstruktorem kopiującym jak mam stringstream jako pole składowe klasy...

Bo to jest strumień taki sam jak iostream. Trzymaj w klasie referencję do niego.

0
StringList::StringList(const StringList &other)
  : stream(other.stream.str())
{
  this->l = other.l;
  this->stream.seekg(other.stream.tellg());
  this->stream.seekp(other.stream.tellp());
  this->stream.setstate(other.stream.rdstate());
}

/home/piotrek/kolokwiumOOP/powtorzenie/stringlist.cpp:10: error: passing ‘const stringstream {aka const std::__cxx11::basic_stringstream<char>}’ as ‘this’ argument discards qualifiers [-fpermissive]
this->stream.seekg(other.stream.tellg());
^

Wie ktoś może dlaczego to generuje błędy?

0

#ifndef STRINGLIST_H
#define STRINGLIST_H
#include <list>
#include <string>
#include <iostream>
#include <sstream>

class StringList
{
private:
  std::list<std::string> l;
  std::stringstream stream;

public:
  StringList(const StringList &other);
  StringList operator+(const std::string &s);
  StringList operator-(const std::string &s);

  std::list<std::string> getList();

  friend std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl);
  friend std::istream& operator>>(std::istream &is, const StringList &sl);

};

std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl);
std::istream& operator>>(std::istream &is, const StringList &sl);

#endif // STRINGLIST_H
#include "stringlist.h"
#include <algorithm>

StringList::StringList(const StringList &other)
  : stream(other.stream.str())
{
  this->l = other.l;
  this->stream.seekg(other.stream.tellg());
  this->stream.seekp(other.stream.tellp());
  this->stream.setstate(other.stream.rdstate());
}

StringList StringList::operator+(const std::string &s){
  for(const auto &v : l)
    if(v == s)
      return *this;

  StringList result(*this); //tu pewnie dziala konstruktor kopiujacy
  result.l.push_back(s);
  stream << s;

  return result;
}

StringList StringList::operator-(const std::string &s){
  StringList result(*this);

  auto pos = std::find(l.begin(), l.end(), s);
  if(pos != l.end())
    result.l.erase(pos);

  return result;
}

std::list<std::string> StringList::getList(){
  return l;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl){
  std::string word;
  // sl.stream >> word blad
  os << word;
  return os;
}
1

Jakbym dostał do "code review" kod, który pełnia wymagania tego zadania, to bym porządnie skrytykował autora.
Takie zachowanie StringList jest bardzo dziwne i nieoczekiwane i późniejsze czytanie kodu, który korzysta z takiego operatora jest bardzo nieczytelne trudne do zrozumienia i będzie prowadzić do błędów.
Są pewne standardy kodowania, których przestrzeganie pomaga czytać i rozumieć kod.

Taką funkcjonalność realizowałbym za pomocą klasy pomocniczej którą bym nazwał PrintNextOne lub coś w ten deseń.

Kod który spełnia to durne wymaganie:

// mutable std::list<std::string>::const_iterator current_line;

std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl) {
   if (!os.good()) {
     return os;
   }
   if (sl.current_line == sl.l.end()) {
     os.setstate(std::ios::failbit);
     return os;
   }
   os << *sl.current_line;
   ++sl.current_line;
   return os;
}

Przy czym każda modyfikacja StringList musi ponownie ustawić wartość current_line by zapobiec UB.

0

a czy mogę dać jako zmienna prywatna w klasie w jakiś sposób zwykłego inta, który będzie wskazywał na numer słowa w aktualnej linii i go inkrementować w jakiś sposób mimo że mam stałą referencję w funkcji przeciazania operatora na const StringList &sl ?

0

A czy nie moznabyłoby tego zrobic w ten sposob?

std::ostream& operator<<(std::ostream &os, const StringList &sl){
  if(sl.wc_in_line == 0) sl.countWords();

  if(sl.current_word == sl.wc_in_line){
    ++sl.current_line;
    sl.current_word = 0;
    sl.wc_in_line = 0;
    sl.countWords();
  }

  os << "Current Line: " << *sl.current_line << " wc in line: " << sl.wc_in_line << " current word nr: " << sl.current_word << std::endl;

  std::istringstream iss(*sl.current_line);
  int word_nr = 0;
  std::string word;

  while(iss >> word){
    if(word_nr == sl.current_word){
      os << word;
      break;
    }
    ++word_nr;
  }

  ++sl.current_word;
  return os;
void StringList::countWords() const{
  std::istringstream iss(*current_line);
  std::string word;
  while(iss >> word)
    ++wc_in_line;
}

StringList StringList::operator+(const std::string &s){
  for(const auto &v : l)
    if(v == s)
      return *this;

  StringList result(*this); //tu pewnie dziala konstruktor kopiujacy
  result.l.push_back(s);
  current_line = l.begin();
  current_word = 0;
  wc_in_line = 0;

  return result;
}
class StringList
{
private:
  std::list<std::string> l;
  mutable std::list<std::string>::const_iterator current_line;
  mutable int current_word;
  mutable int wc_in_line;
  void countWords() const;
} .....

Tylko nie wiem dlaczego nie przechodzi mi do kolejnej linii

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0