odpowiednik funkcji isset w języku c

0

Mam taki problem przepisuje skrypt php na język c i tam jest użyta funkcja isset i jaki jest odpowiednik tej funkcji w języku c ?

0

Zależy od kontekstu.
Wrzuć fragment z PHP.

0
function porownaj($text1,$text2) {
 
 $ilosc_zmakow_1 = strlen($text1);
 $ilosc_zmakow_2 = strlen($text2);
 $prawidlowa = 0;
 $ilesc_znakoe_najwiekszego_stringa = "";
 if ($ilosc_zmakow_1 > $ilosc_zmakow_2) $ilosc_znakow_najwiekszego_stringa = $ilosc_zmakow_1;
 else $ilosc_znakow_najwiekszego_stringa = $ilosc_zmakow_2;
 
 for ($i = 0;$i < $ilosc_znakow_najwiekszego_stringa;$i++) {
  if (isset($text1[$i]) and isset($text2[$i]) and $text1[$i] != $text2[$i]) $prawidlowa--;
  else if (isset($text1[$i]) and isset($text2[$i]) and $text1[$i] == $text2[$i]) $prawidlowa++;
  
  
 }
 
 
 $wynik = ($ilosc_zmakow_1 + $ilosc_zmakow_2) / 2;
 //print $prawidlowa;
 $wynik2 = $prawidlowa / $wynik;
 //if ($wynik2[0] == "-" and $wynik2[1] == "0") print "dobrzde";
 return $wynik2;
}
1

nie ma, mozesz napisac sobie

bool isSet(tutajTwojTyp obiekt)
{
 return obiekt != NULL;
}
3

@fasadin: takie coś niekoniecznie musi działać jeżeli np. programista zapomniał zainicjalizować wskaźnik przez NULL albo przemielenie obiektu przez jakąś libkę zwraca śmieci zamiast NULL. Ot. osobliwości C. :-)

@pol90: https://stackoverflow.com/questions/230687/counterpart-of-phps-isset-in-c-c Tak naprawdę musisz zmienić trochę myślenie podchodząc do C, bo wiele rzeczy działa tam inaczej niż w PHP i czasami robienie czegoś identycznie jak w kodzie PHP nie ma sensu. Nawet co do Twojego fragmentu kodu; w C nie ma stringa jako takiego tylko cstring i standardowa libka do sprawdzania co w nim siedzi.

1

@pol90: ten kod będzie wyglądał mniej więcej tak (abstrahując od tego co ma robić):

#include<stdio.h>
#include<string.h>

double porownaj(const char* pierwszy, const char* drugi) {

  if (pierwszy != NULL && drugi != NULL)
  {
    int ilosc_znakow_pierwszego = strlen(pierwszy);
    int ilosc_znakow_drugiego = strlen(drugi);
    int prawidlowa = 0;
    int ilosc_znakow_najwiekszego_stringa = 0;

    if (ilosc_znakow_pierwszego > ilosc_znakow_drugiego)
      ilosc_znakow_najwiekszego_stringa = ilosc_znakow_pierwszego;
    else
      ilosc_znakow_najwiekszego_stringa = ilosc_znakow_drugiego;


    int i = 0;
    for (; i < ilosc_znakow_najwiekszego_stringa; ++i)
    {
      if (pierwszy[i] == '\0' || drugi[i] == '\0')
        break;

      if (pierwszy[i] != drugi[i]) --prawidlowa;
      else if (pierwszy[i] == drugi[i]) ++prawidlowa;
    }

    double wynik = (ilosc_znakow_pierwszego + ilosc_znakow_drugiego) / 2.0;
    double finalny_wynik = prawidlowa / wynik;

    return finalny_wynik;
  }
  return -1;
}

int main()
{
  printf("%f\n", porownaj("grzesiek", "grzesiek"));
  printf("%f\n", porownaj("grzesiak", "grzesiek"));
  return 0;
}
0

Zwraca mi następujące błędy

poronywanie.c:33:8: error: conflicting types for ‘porownaj’
 double porownaj(const char* pierwszy, const char* drugi) {
    ^
poronywanie.c:17:18: note: previous implicit declaration of ‘porownaj’ was here
  printf("%f\n", porownaj("grzesiek", "grzesiek"));
         ^
poronywanie.c: In function ‘porownaj’:
poronywanie.c:48:9: error: ‘for’ loop initial declarations are only allowed in C99 or C11 mode
     for (int i; i < ilosc_znakow_najwiekszego_stringa; ++i)

1

Jak widzisz działa prawidłowo: https://ideone.com/d1HMxy
Może pokaż co masz w swoim kodzie (w całym pliku, bo wiem, że masz też mój kod na pewno).

@pol90: Taka inicjalizacja w pętli for sprzed C99 jest nieprawidłowa for (int i; i < ilosc_znakow_najwiekszego_stringa; ++i) Zresztą abstrahując od C99 także jest nieprawidłowa :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1