Problem z przesunięciem modelu

Odpowiedz Nowy wątek
2018-02-19 08:56

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

0

Wykrywam sobie aruco za pomocą OpenCV 3.x
Wszystko fajnie ale model tak jakby przesuwał się lekko (punkt 0.0, 0.0, 0.0 nie jest w pozycji, gdzie rysowane są osie), gdy rotuję kamerę.
A no i właśnie osie rysowane za pomocą OpenCV są dobrze umiejscowione, tylko model rysowane za pomocą OGL źle.

Wyliczanie macierzy widoku:

bool invalid = false;
      for (int i = 0; i < 3 && !invalid; i++) {
        if (translationVec[i] != -999999)
          invalid |= false;
        if (rotationVec[i] != -999999)
          invalid |= false;
      }
      if (invalid)
        throw cv::Exception(9003, "extrinsic parameters are not set", "Marker::getModelViewMatrix", __FILE__, __LINE__);
      cv::Mat Rot(3, 3, CV_32F), Jacob;
      cv::Rodrigues(rotationVec, Rot, Jacob);

      float para[3][4];
      for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
          para[i][j] = Rot.at< double >(i, j);

        }

      // now, add the translation
      para[0][3] = translationVec[0];
      para[1][3] = translationVec[1];
      para[2][3] = translationVec[2];
      float scale = 1;

      m_matrix = cv::Mat(4, 4, CV_32F);

      m_matrix.at<float>(cv::Point(0, 0)) = para[0][0];
      // R1C2
      m_matrix.at<float>(cv::Point(0, 1)) = para[0][1];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(0, 2)) = para[0][2];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(0, 3)) = para[0][3];
      // R2
      m_matrix.at<float>(cv::Point(1, 0)) = -para[1][0];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(1, 1)) = -para[1][1];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(1, 2)) = -para[1][2];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(1, 3)) = -para[1][3];
      // R3
      m_matrix.at<float>(cv::Point(2, 0)) = -para[2][0];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(2, 1)) = -para[2][1];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(2, 2)) = -para[2][2];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(2, 3)) = -para[2][3];
      m_matrix.at<float>(cv::Point(3, 0)) = 0.0;
      m_matrix.at<float>(cv::Point(3, 1)) = 0.0;
      m_matrix.at<float>(cv::Point(3, 2)) = 0.0;
      m_matrix.at<float>(cv::Point(3, 3)) = 1.0;
      if (scale != 0.0) {
        m_matrix.at<float>(cv::Point(0, 3)) *= scale;
        m_matrix.at<float>(cv::Point(1, 3)) *= scale;
        m_matrix.at<float>(cv::Point(2, 3)) *= scale;
      }

Wyliczanie macierzy projekcji:

    void Projection::InitializePerspectiveProjection(const Camera* camera, double near, double far)
    {
      /*if (cv::countNonZero(camera->GetDistortionCoefficients()) != 0)
        Log::WarningLog::Instance().Write("Wrong distortion coeficients of camera!", "The camera has distortion coefficients");*/
      if (camera->IsValid() == false)
        Log::CriticalLog::Instance().Write("Invalid camera parameters!", "CameraParameters::glGetProjectionMatrix: Invalid camera parameters");

      // Deterime the rsized info
      double fx = camera->GetCameraMatrix().at< double >(0, 0);
      double cx = camera->GetCameraMatrix().at< double >(0, 2);
      double fy = camera->GetCameraMatrix().at< double >(1, 1);
      double cy = camera->GetCameraMatrix().at< double >(1, 2);
      double cparam[3][4] = { { fx, 0, cx, 0 },{ 0, fy, cy, 0 },{ 0, 0, 1, 0 } };

      ArgConvGLcpara2(cparam, camera->GetFrame().size().width, camera->GetFrame().size().height, near, far);
    }

    void Projection::ArgConvGLcpara2(double cparam[3][4], int width, int height, double near, double far)
    {
      double icpara[3][4];
      double trans[3][4];
      double p[3][3], q[4][4];
      int i, j;

      cparam[0][2] *= -1.0;
      cparam[1][2] *= -1.0;
      cparam[2][2] *= -1.0;

      if (ArParamDecompMat(cparam, icpara, trans) < 0)
        throw cv::Exception(9002, "parameter error", "MarkerDetector::argConvGLcpara2", __FILE__, __LINE__);

      for (i = 0; i < 3; i++) {
        for (j = 0; j < 3; j++) {
          p[i][j] = icpara[i][j] / icpara[2][2];
        }
      }
      q[0][0] = (2.0 * p[0][0] / width);
      q[0][1] = (2.0 * p[0][1] / width);
      q[0][2] = ((2.0 * p[0][2] / width) - 1.0);
      q[0][3] = 0.0;

      q[1][0] = 0.0;
      q[1][1] = (2.0 * p[1][1] / height);
      q[1][2] = ((2.0 * p[1][2] / height) - 1.0);
      q[1][3] = 0.0;

      q[2][0] = 0.0;
      q[2][1] = 0.0;
      q[2][2] = (far + near) / (far - near);
      q[2][3] = -2.0 * far * near / (far - near);

      q[3][0] = 0.0;
      q[3][1] = 0.0;
      q[3][2] = 1.0;
      q[3][3] = 0.0;

      for (i = 0; i < 4; i++) {
        for (j = 0; j < 3; j++) {
          m_matrix[i + j * 4] = q[i][0] * trans[0][j] + q[i][1] * trans[1][j] + q[i][2] * trans[2][j];
        }
        m_matrix[i + 3 * 4] = q[i][0] * trans[0][3] + q[i][1] * trans[1][3] + q[i][2] * trans[2][3] + q[i][3];
      }
    }

    int Projection::ArParamDecompMat(double source[3][4], double cpara[3][4], double trans[3][4])
    {
      int r, c;
      double Cpara[3][4];
      double rem1, rem2, rem3;

      if (source[2][3] >= 0) {
        for (r = 0; r < 3; r++) {
          for (c = 0; c < 4; c++) {
            Cpara[r][c] = source[r][c];
          }
        }
      }
      else {
        for (r = 0; r < 3; r++) {
          for (c = 0; c < 4; c++) {
            Cpara[r][c] = -(source[r][c]);
          }
        }
      }

      for (r = 0; r < 3; r++) {
        for (c = 0; c < 4; c++) {
          cpara[r][c] = 0.0;
        }
      }
      cpara[2][2] = Norm(Cpara[2][0], Cpara[2][1], Cpara[2][2]);
      trans[2][0] = Cpara[2][0] / cpara[2][2];
      trans[2][1] = Cpara[2][1] / cpara[2][2];
      trans[2][2] = Cpara[2][2] / cpara[2][2];
      trans[2][3] = Cpara[2][3] / cpara[2][2];

      cpara[1][2] = Dot(trans[2][0], trans[2][1], trans[2][2], Cpara[1][0], Cpara[1][1], Cpara[1][2]);
      rem1 = Cpara[1][0] - cpara[1][2] * trans[2][0];
      rem2 = Cpara[1][1] - cpara[1][2] * trans[2][1];
      rem3 = Cpara[1][2] - cpara[1][2] * trans[2][2];
      cpara[1][1] = Norm(rem1, rem2, rem3);
      trans[1][0] = rem1 / cpara[1][1];
      trans[1][1] = rem2 / cpara[1][1];
      trans[1][2] = rem3 / cpara[1][1];

      cpara[0][2] = Dot(trans[2][0], trans[2][1], trans[2][2], Cpara[0][0], Cpara[0][1], Cpara[0][2]);
      cpara[0][1] = Dot(trans[1][0], trans[1][1], trans[1][2], Cpara[0][0], Cpara[0][1], Cpara[0][2]);
      rem1 = Cpara[0][0] - cpara[0][1] * trans[1][0] - cpara[0][2] * trans[2][0];
      rem2 = Cpara[0][1] - cpara[0][1] * trans[1][1] - cpara[0][2] * trans[2][1];
      rem3 = Cpara[0][2] - cpara[0][1] * trans[1][2] - cpara[0][2] * trans[2][2];
      cpara[0][0] = Norm(rem1, rem2, rem3);
      trans[0][0] = rem1 / cpara[0][0];
      trans[0][1] = rem2 / cpara[0][0];
      trans[0][2] = rem3 / cpara[0][0];

      trans[1][3] = (Cpara[1][3] - cpara[1][2] * trans[2][3]) / cpara[1][1];
      trans[0][3] = (Cpara[0][3] - cpara[0][1] * trans[1][3] - cpara[0][2] * trans[2][3]) / cpara[0][0];

      for (r = 0; r < 3; r++) {
        for (c = 0; c < 3; c++) {
          cpara[r][c] /= cpara[2][2];
        }
      }

      return 0;
    }

    double Projection::Norm(double a, double b, double c) { return (sqrt(a * a + b * b + c * c)); }
    double Projection::Dot(double a1, double a2, double a3, double b1, double b2, double b3) { return (a1 * b1 + a2 * b2 + a3 * b3); }

Wykrywanie tablicy aruco:

      std::vector<GLint> ids;
      std::vector<std::vector<cv::Point2f>> corners;
      cv::aruco::detectMarkers(m_camera->GetFrame(), m_dictionary, corners, ids);

      cv::Vec3d rotationVec, translationVec;
      GLint valid = estimatePoseBoard(corners, ids, m_board, m_camera->GetCameraMatrix(), cv::Mat(), rotationVec, translationVec);

      // If at least one board marker detected
      if (valid > 0)
      {
        m_transform.UpdateMatrix(translationVec, rotationVec);
        result = true;
      }

Jeśli chodzi o czytanie klatki z kamery:

if (m_inputVideo.isOpened())
      {
        while (m_inputVideo.grab())
        {
          //m_inputVideo.retrieve(m_frame);
          if (m_inputVideo.read(m_frame))
          {
            //cv::undistort(beforeUnd, m_frame, mm, m_distortionCoefficients);
            break;
          }
        }
      }

Nie wykonuję operacji cv::undistort - w przykładzie nie wykonywali jej, więc chyba może tak być?
Rada?

Wyliczanie projekcji i model widok wzięte bezpośrednie z aruco (starego).

edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2018-02-19 10:47

Pozostało 580 znaków

2018-02-20 21:18

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Kod OGL to jak wygląda? Sam go tworzysz? Kod openCV za wiele mi nie mówi (innym chyba też), bo nie znam openCV.

Pozostało 580 znaków

2018-02-21 21:45

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 2 minuty temu

0

Wyliczanie macierzy projekcji:

Dlaczego ten kod jest taki długi?

Pozostało 580 znaków

2018-02-22 20:46

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Chyba sam wylicza tą macierz projekcji, nie ma tam funkcji która sama ją wyliczy na podstawie near, far, width, height?

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0