Obliczanie dat.

0

Jak napisać program w C++ pobierający datę z systemu w którym mogę wpisać żeby pokazał mi np datę i czas za 404 godziny. Uczę się tego i nie mogę sobie poradzić z czasem w C++, czy ktoś może mi pomóc, bo nie potrafię dodać czasu. BARDZO PROSZĘ :)

4

To powinno rozwiązać twój problem:

#include <iostream>
#include <chrono>

int main()
{
	// Aktualny czas
	auto now = std::chrono::system_clock::now();
	std::time_t time_now = std::chrono::system_clock::to_time_t(now); // Konwertuje na time_t
	std::cout << "Time now is: " << std::ctime(&time_now); // Wyświetlanie czasu

	// Czas za 404 godziny
	auto later = now + std::chrono::hours(404);
	std::time_t time_later = std::chrono::system_clock::to_time_t(later);
	std::cout << "Time now is: " << std::ctime(&time_later);

	return 0;
}

Używając C++11

Źródło

0

Witam żeby pobrać czas z systemu trzeba dodać bibliotekę windows.h czyli #include<windows.h> a potem napisać taki kod:

SYSTEMTIME st; //tu może być dowolna nazwa w miejscu st
GetSystemTime(&st);
int dzien=st.wDay;
int month=st.wMonth;
int rok=st.wYear;
cout<<dzien<<" "<<month<<" "<<rok<<endl;

A to drugie pytanie to spróbuj pętli.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1