Witam, muszę wysłać plik przez TCP od Clienta do Servera. Wpomagałem się przeróżnymi stronami(głównie jakimś niepełnym gist)i udało mi się zrobić coś takiego:

Client, wysyłanie pliku:

 QFile *file= new QFile("in.txt");
      file->open(QIODevice::ReadOnly);
      int filesize = file->size();

      //We'll send the file in chunks of 64k (short of). We don't want to fill the memory at once if it's a large file
      qint64 chunk = 64000;
      qint64 filepos=0;                 //Position for reading/writing

      while (filepos < filesize)
      {
        char *data = new char[chunk];
        qint64 length = file->read(data, chunk);
        socket->write(data,length);     //Send read data
        filepos += length;              //Go to new position depending what we read
        delete [] data;
      }

      file->close();
      delete file;

oraz zapisywanie tego przez serwer, myślę, że tutaj jest jakiś problem:
Najpewniej brakuje mi jakiegoś połączenia, gdy chiałem to wyoływać z użyciem readReady(), nie wywoływało tego, a gdy wywołuję ręcznie od razu z sygnału NewConnection() to socket->bytesAvailable() zwraca 0 i program się kończy.

 QDataStream in(socket);
    in.setVersion(QDataStream::Qt_5_8);
    quint64 blockSize=0;
    /*******************Reading the blockSize first in order to know how much data we'll receive***/
    if (blockSize == 0)
    {
      if (socket->bytesAvailable() < (int)sizeof(quint64)){
        return;
      }


      in >> blockSize;
    }

    if (socket->bytesAvailable() < (int) blockSize)   //Wait until all the data are received
        return;

    in >> filesize;

    file = new QFile("in.txt");              //Create the file
    file->open(QIODevice::WriteOnly);         //Open it

    //Download it in chunks, so the memory won't crash
    char *data = new char[buffer];
    length = socket->read(data, buffer);        //Buffer 1MB first, max.
    file->write(data,length);
    sizeread += length;
    delete [] data;

    if (sizeread == filesize)         //File size reached, closing file
    {
      file->close();
      delete file;
      counter++;
      length=0;
      sizeread=0;
    }