Cześć
Próbuję napisać prosty klient FastCGI dla IIS, ale mam problem z dostaniem się do potoku IIS'a.
Funkcja CreateFile zawsze zwraca ERROR_PIPE_BUSY. Jak poprawnie dostać uchwyt potoku i wysłać odpowiedź?

#include <Windows.h>
#include <stdio.h>

#pragma warning(disable : 4996)

static void Log(const char * log, int logLen)
{
  FILE * file;

  file = fopen("C:\\tmp\\log.log", "ab");
  fwrite(log, 1, logLen, file);
  fwrite("\n", 1, 1, file);
  fclose(file);
}
static void LogTxt(const char * log)
{
  Log(log, strlen(log));
}
static void LogErrCode(const char * log, int logLen, int err)
{
  char  buf[1024];

  itoa(err, buf, 10);

  strcat(buf, log);
  LogTxt(buf);
}

 int main(int argc, char * argv[])
{
  HANDLE   pipe;
  BOOL    fSuccess = FALSE;
  wchar_t   pipeName[1024];

  LogTxt(getenv("_FCGI_X_PIPE_"));

  while (1)
  {
    pipe = CreateFileA(getenv("_FCGI_X_PIPE_"), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

    // Break if the pipe handle is valid. 
    if (pipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
      break;

    // Exit if an error other than ERROR_PIPE_BUSY occurs. 
    if (GetLastError() != ERROR_PIPE_BUSY)
    {
      LogErrCode(" Could not open pipe.", 21, GetLastError());
      return -1;
    }

    // All pipe instances are busy, so wait for 20 seconds. 
    if (!WaitNamedPipeA(getenv("_FCGI_X_PIPE_"), 2000))
    {
      LogErrCode(" Could not open pipe: 2 second wait timed out.", 45, GetLastError());
      return -1;
    }
  }
  return 0;
}